Jak připojit e-maily ke kontaktům automaticky

Jak používat eWay-CRM » Kontakty » Jak připojit e-maily ke kontaktům automaticky

Nastavte si podmínky pro automatické ukládání e-mailů do kontaktů v eWay-CRM pod tlačítkem Nastavení eWay-CRM > E-maily.

Nyní, když kliknete na Odeslat ve vaší aplikaci Outlook, eWay-CRM bude vyhledávat kontakt v databázi. Jestliže kontakt vyhledá, eWay-CRM k němu připojí tento e-mail. Všechny e-maily pak najdete pod záložkou E-maily na kartě daného kontaktu.

Odesílané e-maily také můžete připojit k Nadřazeným položkám, jako jsou: příležitost nebo projekt, ve kterých je tato osoba nastavena jako kontakt.

Klikněte na  a v samostatném okně se vám otevře příležitost/projekt. Pokud kliknete na , zobrazí se seznam pro vyhledání příležitosti/projektu nebo můžete kliknout na  k vyprázdnění pole.

Klikněte na OK a e-mail se vám uloží do eWay-CRM nebo pokud e-mail uložit nechcete, klikněte na Storno.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!