Outlook CRM Background

Automatické připojení e-mailů ke společnostem (video uvnitř)

Pro ty, kdo raději psaný návod

Nastavte si podmínky pro automatické ukládání e-mailů do společností v eWay-CRM pod tlačítkem Nastavení eWay-CRM > E-maily.

Nastavení eWay-CRM

Sledovat e-maily podle společnosti

 
Nyní, když kliknete na Odeslat ve vaší aplikaci Outlook, eWay-CRM bude vyhledávat společnost v databázi. Jestliže společnost vyhledá, eWay-CRM k ní připojí tento e-mail. Všechny e-maily pak najdete pod záložkou E-maily na kartě dané společnosti.

Záložka e-maily na společnosti

Odesílané e-maily také můžete připojit k Nadřazeným položkám, jako jsou: příležitost nebo projekt, ve kterých je tato společnost nastavena jako zákazník.

Připojit nadřazenou položku

 
Klikněte na Otevřít nadřazenou položku a v samostatném okně se vám otevře příležitost/projekt. Pokus kliknete na Vybrat jinou nadřazenou položku zobrazí se seznam pro vyhledání příležitosti/projektu nebo můžete kliknout na Odebrat nadřazenou položku k vyprázdnění pole.

Klikněte na OK a e-mail se vám uloží do eWay-CRM nebo pokud e-mail uložit nechcete, klikněte na Storno.