Outlook CRM Background

Naše produkty a služby

Podívejte se, s čím Vám dokážeme pomoct.

Licence a podpora k eWay-CRM®

Varianta 1 – Jednorázové pořízení licence eWay-CRM®

 1. Informační systém eWay-CRM® je dodáván na bázi jednorázového poplatku za licenci.
 2. Zákazník si pořizuje licenci pro zvolený počet uživatelů na neomezenou dobu.
 3. V rámci licence k eWay-CRM® má zákazník nárok na tyto služby:
  1. Licence k eWay-CRM® pro zvolené moduly, plán a počet uživatelů.
  2. Vzdálená instalace eWay-CRM® na server klienta. Instalace klientských částí je v režii zákazníka.
  3. Výchozí nastavení pracovních postupů a oprávnění, které je dodáváno spolu se systémem. Jedná se o stejné nastavení, které je k dispozici v eWay-CRM® Free.
 4. Změny nastavení i ostatní úkony jsou v režii zákazníka nebo zpoplatněny dle aktuálního ceníku.

Varianta 2 – Pronájem licence k eWay-CRM®

 1. Zákazník si pronajímá informační systém eWay-CRM® pro zvolený počet uživatelů na předplacené období.
 2. V rámci pronájmu eWay-CRM® má zákazník nárok na tyto služby:
  1. Licence k eWay-CRM® pro zvolené moduly, plán a počet uživatelů na předplacenou dobu.
  2. Instalace klientských částí je v režii zákazníka.
  3. Výchozí nastavení pracovních postupů a oprávnění.
  4. Systémová podpora na období pronájmu.
  5. eWay-Cloud.

Systémová podpora

 1. Systémová podpora obsahuje:
  1. Nové verze a opravné balíčky eWay-CRM®, vydané v období, ve kterém má zákazník předplacenou Systémovou podporu.
  2. Bezplatné řešení případných chyb software.
  3. Licenci k eWay-CRM Mobile v počtu zakoupených licencí eWay-CRM® (1 licence eWay-CRM® Mobile na 1 zakoupenou licenci eWay-CRM®).
 2. Úkony nad rámec řešení chyb jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku. V případě jednorázového pořízení licence eWay-CRM® vč. Systémové podpory platí pro všechny dodatečné služby (konzultace, import dat, školení či vývoj na míru) výhodnější hodinová sazba.

Dodatečné služby

eWay-Cloud

 1. Serverovou část informačního systému eWay-CRM® je možné provozovat u partnera společnosti eWay System.
 2. Poskytovány jsou tyto služby:
  1. Hosting serverové části eWay-CRM®.
  2. Databáze Microsoft SQL Server s 10 GB úložného místa pro eWay-CRM® Basic a Premium, 25 GB pro eWay-CRM® Professional a 50 GB pro eWay-CRM® Enterprise.
  3. Pravidelné zálohování na konci každého dne (uchováváme je 2 týdny).
 3. Hosting je poskytován automaticky při pronájmu licence eWay-CRM®.

Implementace

 1. Nastavení informačního systému eWay-CRM® dle individuálních potřeb zákazníků.
 2. Zahrnuje následující úkony:
  1. Úvodní sezení se zákazníkem, na kterém jsou zjišťovány informace k nastavení. Obvykle se jedná o tyto údaje:
   1. Uživatelské účty.
   2. Skupiny uživatelů.
   3. Práva pro zvolené skupiny uživatelů.
   4. Pracovní postupy pro příležitosti, projekty, dokumenty.
  2. Nastavení údajů.
  3. Ověření správnosti se zákazníkem a předání.

Integrace s POHODOU

 1. Pro správnou funkčnost integrace s ekonomickým systémem POHODA je potřeba, aby odběratel na svém serveru zajistil tyto podmínky:
  1. Serverová část eWay-CRM® musí být provozována na stejném serveru, kde je umístěn systém POHODA (Pohoda.exe).
  2. V systému POHODA musí existovat uživatelský účet, skrz kterého bude synchronizační mechanismus eWay-CRM® do systému POHODA zapisovat data (práva pro čtení, zápis i editaci).
 2. Synchronizovány budou tyto agendy:
  1. Adresář systému POHODA obousměrně se společnostmi a kontakty eWay-CRM®.
  2. Faktury (přijaté, vydané, zálohové, opravné daňové doklady přijaté a vydané) a objednávky (přijaté, vydané) jednosměrně ze systému POHODA do eWay-CRM®. Doklad je možné vytvořit i v eWay-CRM® s jednorázovým vložením do POHODA (bez možnosti další aktualizace prostřednictvím eWay-CRM®).
  3. Nabídky z POHODA do eWay-CRM®.
  4. Projekty z eWay-CRM®do POHODA.
  5. Zásoby z POHODA do eWay-CRM®.
  6. Individuální ceny z POHODA do eWay-CRM®.
  7. Cenové skupiny z POHODA do eWay-CRM®.
  8. Podrobný popis synchronizovaných polí je k dispozici v dokumentaci eWay-CRM®.
 3. Synchronizace dat z eWay-CRM®do systému POHODA probíhá v okamžiku vzniku nebo úpravy položky na serveru eWay-CRM®.
 4. Synchronizace dat ze systému POHODA do eWay-CRM® probíhá v předem určených intervalech (výchozí nastavení je 1x za hodinu).
 5. Zároveň budou zprovozněny tyto mechanismy:
  1. Na kartě společnosti budou k dispozici informace o nezaplacených fakturách (všechny vydané faktury) a aktuálním dluhu po splatnosti (všechny vydané faktury po splatnosti).
  2. Na kartě společnosti budou k dispozici informace o obratu firmy za letošní rok a za loňský rok.
 6. Synchronizační mechanismus je uzpůsoben pro současnou verzi systému POHODA. eWay System negarantuje jeho funkčnost po provedení update systému POHODA.

Import dat

 1. Import dat ze strukturovaného zdroje (SQL, Excel) do databáze eWay-CRM®.
 2. Import dat probíhá podle tohoto postupu:
  1. Revize obdržených dat.
  2. Přenos dat.
  3. Ověření s klientem.

Školení

 1. Spolu se systémem eWay-CRM® jsou nabízeny dva druhy školení:
  1. Školení uživatelů.
  2. Školení administrátorů.

Neváhejte a vyzkoušejte!

Stiskněte tlačítko a stáhněte si eWay-CRM zdarma.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce