Outlook CRM Background
Varování
Abyste mohli funkci importu kontaktů z Microsoft 365 používat, musí eWay-CRM běžet na našem cloudu. Pokud máte eWay-CRM na vlastním serveru, tato funkce nebude dostupná.
Tip na zamezení duplicitám
Do eWay-CRM můžete importovat i kontakty, které již v eWay-CRM máte. Duplicitní kontakty samozřejmě vytvářet nechcete. Chcete-li zapnout možnost kontroly duplicit, vstupte do Centra pro správu > Funkce > Společnosti a kontakty. Povolte možnost Kontrola duplicit kontaktů na základě e-mailové adresy. Více zde.
 
POZOR: Pokud bude kontrola duplicit zapnutá, hodnoty v eWay-CRM se u existujících kontaktů během importu přepíšou hodnotami z Microsoft 365 účtu.
 1. Pokud jste v eWay-CRM Online, klikněte na Přejít na > Kontakty. V modulu Kontakty klikněte na Importovat z Microsoft 365.
 2. Importovat z Microsoft 365

 3. Objeví se dialog, kde je třeba vybrat složku, která se bude importovat.
 4. Dialog importu

   

 5. Jakmile kliknete na pole Vyberte složku, budete přihlášeni ke svému účtu, pokud se shoduje s tím, na který jste přihlášený do eWay-CRM, nebo budete k přihlášení vyzváni. Jakmile jste přihlášeni, jsou vám nabídnuty složky kontaktů z vašeho Microsoft 365 účtu. Vyberte všechny složky, které chcete importovat. Další složku přidáte kliknutím na Přidat složku s kontakty.
 6. Vybrat složku

   

 7. Před importem máte ještě další možnosti: Můžete jednotlivé složky kategorizovat i vícero kategoriemi, abyste je pak v eWay-CRM snadno rozlišili. Anebo klikněte na Automaticky v eWay-CRM vytvářet společnosti, takže se vám vytvoří i společnosti, které budete mít na kontakty navázané.
 8. Další nastavení

   

 9. Jestliže máte ve svém Microsoft 365 účtu i e-maily, které také chcete importovat do eWay-CRM, stačí zaškrtnout možnost Zahrnout e-maily a pak jen vybrat, jaké všechny e-maily se podle stáří mají importovat. Pokud jste s nastavením spokojeni, klikněte na Importovat.
 10. Importovat e-maily

   

 11. V dialogu uvidíte průběh importu.
 12. Průběh importu

   

 13. Jakmile import úspěšně proběhne, budete o tom informováni.
 14. Úspěšný import

   

 15. Od této chvíle můžete v eWay-CRM pracovat se všemi svými kontakty a případně i e-maily.
 16. Úspěšný import

Tip na automatické vytváření společností
Během importu kontaktů z Microsoft 365 do eWay-CRM, mohou být společnosti také vytvořeny automaticky. Chcete-li zapnout tuto možnost, vstupte do Centra pro správu > Funkce > Společnosti a kontakty. Povolte možnost Vytvářet novou společnost při importu kontaktů. Více zde.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce