Implementace eWay-CRM

Podívejte se, jak probíhá typické zavedení eWay-CRM do firem.

Zahájení spolupráce

Download

#1 Prezentace eWay-CRM®

Na základě vašich požadavků a zkušeností se CRM systémy náš obchodní zástupce (OZ) prezentuje (osobně, či vzdáleně přes sdílení obrazu) moduly a funkce eWay-CRM®, které se vám mohou hodit. Víte, jaké firemní potřeby je eWay-CRM® schopna řešit.

#2 Bezplatné vyzkoušení

Nainstalujete si a zdarma vyzkoušíte eWay-CRM® Premium. Do testování je vhodné zahrnout klíčové uživatele (lidi, kteří perfektně znají chod svého oddělení).

Náš OZ je celou dobu k dispozici, pokud byste ho potřebovali.

Znáte základní vzhled a funkce eWay-CRM®.

#3 Nabídka řešení

OZ vám zašle nabídku s klíčovými parametry a cenou řešení.

Srovnáte si přínosy a náklady řešení a zašlete OZ své vyjádření.

Rozhodnutí, zda nabídku akceptujete.

#4 Objednávka / Smlouva

OZ vám zašle k podpisu objednávku s dohodnutým rozsahem produktů a služeb, termíny a obchodními podmínkami.

Pokud je vše v pořádku, zasíláte ji podepsanou zpět.

Podepsaná objednávka.

#5 Zahájení realizace

OZ vám zašle fakturu k eWay-CRM®, po jejímž uhrazení zahajujeme realizaci projektu. Zahájení realizace.

Implementace

Download

#1 Implementační analýza

Společně sestavíme implementační tým. Ten by měl obsahovat minimálně tyto osoby:
1. Náš projektový manažer (PM)
2. Váš projektový manažer
3. Klíčoví uživatelé za vaši stranu

Náš PM si sjedná schůzku s vaším PM a klíčovými uživateli. Společně vytvoří zadání a harmonogram dle naší projektové metodiky.


KLÍČOVÁ FÁZE PROJEKTU, PŘI JEJÍMŽ PODCENĚNÍ HROZÍ RIZIKO NEVHODNĚ NAVRŽENÉHO SYSTÉMU.

Výstupem je projektové zadání, oproti kterému budou později prováděny akceptační testy.

#2 Implementace

Náš PM nastaví eWay-CRM®, naimportuje data a případně s našimi programátory připraví pokročilejší funkce či napojení na jiné systémy. eWay-CRM® nainstalovaná a nastavená dle vašich požadavků (na vašem serveru či v Cloudu).

#3 Pilotní provoz a odladění chyb

Náš PM předá nastavenou eWay-CRM® vašemu PM a klíčovým uživatelům. Ti si v pilotní verzí zkouší vést svoji agendu, revidují všechny funkce a posílají zpětnou vazbu našemu PM.

Chyby jsou co nejrychleji odstraňovány, požadavky na změny dle domluvy a zbývajícího rozpočtu buď hned dopracovány nebo odloženy. Revize a schůzky se většinou několikakolově opakují.

Odladěná eWay-CRM®.

#4 Přechod do ostrého provozu + První školení

Odladěná eWay-CRM® je instalována vaším IT nebo vaším PM všem zbývajícím uživatelům do Outlooku.

Náš PM provádí první školení.


eWay-CRM® je nainstalována všem uživatelům.

Uživatelé znají základní operace, které potřebují k práci se systémem.

#5 Ostrý provoz

Uživatelé pracují s eWay-CRM®. Operativně konzultují s vaším PM dotazy a zpětnou vazbu.

Váš PM je schopen většinu dotazů zodpovědět a ty složitější konzultuje s naším PM.

Neměly by se objevit požadavky na dodatečné úpravy, které klíčoví uživatelé a oba PM přehlédli. Pokud by se tak stalo, je třeba zvážit jejich realizaci ve vztahu k celkovému cíli, uživatelům a stanoveným termínům.

Všichni uživatelé začínají pracovat s eWay-CRM®.

#6 Druhé školení

Náš PM prochází s uživateli znovu jejich agendu a dotazy, které během úvodní fáze ostrého provozu nasbírali.

Ukazuje jim další funkce, které jim ulehčují práci.

Uživatelé jsou si jisti, jak efektivně pracovat s eWay-CRM®.

#7 Předání software

Náš PM s vaším PM prochází zadání a kontrolují, zda je vše, jak má.

Vše funguje v pořádku a podepisuje se předávací protokol. Poté posíláme fakturu na zbývající produkty a služby.

Podepsaný předávací protokol. Uhrazená faktura na zbývající práce.

#8 Běžný provoz

Od této chvíle je pro vás k dispozici náš tým specialistů podpory a obchodní zástupce.

Helpdesk, kam má váš PM přístup, nabízí přehled řešených incidentů a čerpaných hodin.

Náš obchodní zástupce se s vaším PM minimálně za tři měsíce spojí, aby spolu probrali zpětnou vazbu a rozjeli případné další fáze projektu.

Efektivní a spokojený klient.

Máte otázky? Napište nám.