Jak nastavit uživatelská oprávnění

Jak používat eWay-CRM » Administrace / Přizpůsobení » Jak nastavit uživatelská oprávnění

eWay-CRM vám nabízí přizpůsobitelná uživatelská oprávnění, které vám umožňují pro konkrétní uživatelskou skupiny omezit nebo limitovat přístup do pole nebo modulu.

Nastavení oprávnění pro pole (Pole)

 1. Na hlavním pásu karet klikněte na tlačítko Administrační nastavení.

 2. Vyberte položku Práva na pole a vyberte uživatelskou skupinu, pro kterou chcete aplikovat oprávnění. V případě, že chcete změnit oprávnění pro všechny uživatelské skupiny, vyberte System.

 3. Ve sloupci Název můžete vidět všechna dostupná pole pro vybraný modul (včetně vlastních polí).

 4. Pro každé pole můžete vybrat jednu z těchto úrovní oprávnění:
 • Uživatelé mají plnou kontrolu nad tímto polem.
 • Uživatelé mají plnou kontrolu nad tímto polem u svých položek.
 • Uživatelé vidí toto pole, ale nemohou měnit jeho hodnotu.
 • Uživatelé nevidí toto pole.
 • Uživatelé nevidí toto pole, ani nemohou pracovat s jeho hodnotami.

Přečtěte si více o právech na pole zde.

Nastavení oprávnění na moduly

 1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Administrační nastavení.

 2. Vyberte položku Práva na moduly a vyberte uživatelskou skupiny, na kterou chcete oprávnění aplikovat.

 3. Pro každý řádek pod záložkou Práva na moduly můžete vybrat následující možnosti:

Pro sloupce Zobrazit, Vytvořit a Odstranit:

 • Všechny položky
 • Položky svázané s mými projekty, příležitostmi, společnostmi a kontakty
 • Položky ze stejné skupiny jako já
 • Položky svázané se mnou
 • Pouze mé položky
 • Žádné položky (skrýt modul)

Pro sloupce Vytvořit a Exportovat:

 • Ano
 • Ne

Přečtěte si více o právech na moduly zde.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!