Outlook CRM Background

Přizpůsobení vzhledu seznamu

Vytvořte si vlastní rozvržení tak, abyste měli svá data vždy přehledně k dispozici

Návod pro
eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a eWay-CRM Mobile (iOS a Android).

 

Návod pro

 1. eWay-CRM Desktop
 2. eWay-CRM Online
 3. eWay-CRM Mobile

eWay-CRM Desktop

 1. Přidání nebo odebrání sloupců
 2. Řazení položek
 3. Filtrování položek
 4. Rychlé hledání
 5. Seskupení položek

eWay-CRM vám umožňuje filtrovat a seskupovat vaše data stejným způsobem jako v Microsoft Outlook. Po vytvoření vlastního uživatelského zobrazení můžete toto zobrazení uložit pomocí kliknutí na tlačítko Pohledy v horní části seznamu. Zde kliknete na Uložit pohled anebo na Spravovat uložené pohledy.

Nastavení vzhledu

Přidání a odebrání sloupce

 1. Přidání sloupce – Pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví jakéhokoliv sloupce a vyberte Výběr sloupců.
 2. Výběr sloupců

   

 3. Otevře se vám seznam všech dostupných polí (včetně vlastních polí) pro tento modul.
 4. Přizpůsobení

   

 5. Pomocí myši přetáhněte název sloupce, který chcete použít z modulu Přizpůsobení do záhlaví sloupců.
 6.  

 7. Odstranění sloupců ze seznamu – Sloupce ze seznamu odstraníte tak, když pomocí myši vybrané sloupce přetáhnete pryč ze záhlaví sloupců.

Řazení položek

Položky v seznamu mohou být řazeny podle hodnot jakéhokoliv sloupce. Položky můžete seřadit tak, když kliknete na záhlavní toho sloupce, podle kterého chcete seznam seřadit.

Nastavení řazení

Filtrování položek

eWay-CRM vám umožňuje pracovat s filtry.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví jakéhokoliv sloupce a z menu vyberte Editor filtru.
 2. Editor filtru

   

 3. Editoru filtru můžete vytvořit pokročilé podmínky podobně jako v Microsoft Excel. Můžete nastavit filtry pro jakýkoliv sloupec pomocí různých operátorů.
 4. Nastavení filtru

   

 5. Také můžete přidat více než jednu podmínku za pomocí kliknutí na A v levé horní části Editor filtru. Ikonou + za A v horní části okna Editoru filtru můžete přidat jakoukoliv podmínku.
 6. Nastavení filtru

Rychlé vyhledávání

Můžete snadno vyhledávat mezi položkami zobrazených v seznamu pomocí vyhledávacího pole nad seznamem.

Rychlé vyhledávání

Seskupování položek

 1. Pomocí pravého tlačítka myši klikněte na záhlaví sloupce a v menu vyberte Zobrazit pole Seskupit podle.
 2. Zobrazit panel seskupení

   

 3. Oblast seskupení se zobrazí nad záhlavím sloupce. Pomocí myši můžete do této oblasti přetáhnout jeden nebo více sloupců, které chcete seskupit.
 4. Panel seskupení

eWay-CRM Online

 1. Přidání nebo odebrání sloupců
 2. Řazení položek
 3. Filtrování položek
 4. Rychlé hledání
 5. Seskupení položek
 6. Seskupení položek

Přidání a odebrání sloupce

 1. Přidání sloupce – Pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví jakéhokoliv sloupce a vyberte Výběr sloupců.
 2. Výběr sloupců

   

 3. Otevře se vám seznam všech dostupných polí (včetně vlastních polí) pro tento modul.
 4. Přizpůsobení

   

 5. Klikněte na sloupec, který chcete přidat.
 6.  

 7. Odstranění sloupců ze seznamu – Sloupec ze seznamu odstraníte tak, že na něj kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete Skrýt tento sloupec.

Řazení položek

Položky v seznamu mohou být řazeny podle hodnot jakéhokoliv sloupce. Položky můžete seřadit tak, když kliknete na záhlavní toho sloupce, podle kterého chcete seznam seřadit.

Nastavení řazení

Filtrování položek

eWay-CRM vám umožňuje pracovat s filtry.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví jakéhokoliv sloupce a z menu vyberte Editor filtru.
 2. Editor filtru

   

 3. Editoru filtru můžete vytvořit pokročilé podmínky podobně jako v Microsoft Excel. Můžete nastavit filtry pro jakýkoliv sloupec pomocí různých operátorů.
 4. Nastavení filtru

   

 5. Také můžete přidat více než jednu podmínku za pomocí kliknutí na A v levé horní části Editor filtru. Ikonou + za A v horní části okna Editoru filtru můžete přidat jakoukoliv podmínku.
 6. Nastavení filtru

Rychlé vyhledávání

Můžete snadno vyhledávat mezi položkami zobrazených v seznamu pomocí vyhledávacího pole nad seznamem.

Rychlé vyhledávání

Seskupování položek

 1. Pomocí pravého tlačítka myši klikněte na záhlaví sloupce a v menu vyberte Zobrazit pole Seskupit podle.
 2. Zobrazit panel seskupení

   

 3. Oblast seskupení se zobrazí nad záhlavím sloupce. Pomocí myši můžete do této oblasti přetáhnout jeden nebo více sloupců, které chcete seskupit.
 4. Panel seskupení

Panel náhledu

 1. Jestliže je náhledový panel zapnutý, vždy, když kliknete na položku v jakémkoli seznamu, objeví se postranní panel.
 2. Panel náhledu

   

 3. V horní části můžete kliknout na ikonku pro editaci dané položky anebo panel schovat.
 4. Ikony panelu náhledů

   

 5. V části Všeobecné jsou zobrazeny základní údaje o dané položce.
 6. Záložka Všeobecné na náhledu

   

 7. V sekci HUB najdete časově seřazené úkoly, kalendáře, deníky, dokumenty a e-maily, které jsou s danou položkou svázané. Pokud na nějakou položku kliknete, tato se otevře v novém okně.
 8. HUB na náhledu

   

 9. HUB může obsahovat větší množství položek, a tak máte možnost v něm vyhledávat nebo filtrovat.
 10. Hledání v náhledu

eWay-CRM Mobile

 1. Řazení položek
 2. Filtrování položek
 3. Vyhledávání položek
 4. Seskupování položek
 5. Menu rychlého přístupu
 6. Snadné splnění úkolu

Řazení položek

 1. Základní řazení v seznamech je podle jména, ale můžete si nastavit řazení podle vámi vybraných polí:
 2. iPhone: Kliknutím na Pohled v seznamu položek.
  Android: Kliknutím na ikonu řazení v pravém horním rohu seznamu.

  Řazení položek

   

 3. Zde si můžete vybrat až čtyři úrovně řazení položek v seznamu, u každé pak určíte, zda se má jednat o řazení vzestupné nebo sestupné.
 4. Možnosti řazení položek

Filtrování položek

 1. Můžete chtít filtrovat položky podle vlastnictví anebo podle jejich statusu. Vlastní filtrování nastavíte:

 2. iPhone: Kliknutím na Pohled v seznamu položek.
  Android: Kliknutím na ikonu tří teček a výběrem možnosti Filtrovat.

  Filtrování
   

 3. Nyní můžete filtrovat:
 4. iPhone: Filtrování je v horní části okna. Vyberete filtr a klepnete na Hotovo.
  Android: V novém okně jednoduše vyberete filtr, který chcete použít.

  Kritéria filtrování

   

 5. Filtry se liší podle toho, o jaký modul se jedná. Více najdete v naší dokumentaci. eWay-CRM Mobile si bude pamatovat vaši volbu a filtr bude nastaven, dokud jej znovu nezměníte.

Vyhledávání položek

 1. Pro vyhledávání stačí ťuknout na ikonku lupy v pravém horním rohu okna:
 2. Vyhledávání

   

 3. Začněte psát slovo, které chcete hledat. Budou se vám zobrazovat pouze položky, které obsahují vyhledávaný řetězec. Vyhledává se vždy v údajích, které jsou přímo zobrazeny v seznamu, např. v kontaktech se prohledává jméno a příjmení, název společnosti, s níž je kontakt spojen, a město.
 4. Hledaný řetězec

Seskupování položek

 1. Seskupovat můžete položky v seznamu na základě různých polí:
 2. iPhone: Kliknutím na Pohled v seznamu položek.
  Android: Kliknutím na ikonu tří teček a výběrem možnosti Seskupit dle.

  Kritéria seskupení

   

 3. Objeví se dialog, kde můžete vybrat pole, podle kterého se budou položky seskupovat:
 4. iPhone: Označte možnost Seskupovat položky a pak si vybere pole (v Seskupit dle), podle kterého chcete položky seskupovat.
  Android: Vyberte pole, podle kterého chcete seskupovat.

  Pole pro seskupení

   

 5. Pokud potvrdíte svůj výběr, položky budou seskupovány podle pole, které jste vybrali (například Město – viz obrázek).
 6. Seskupení položek

Menu rychlého přístupu

 1. Každý seznam hlavních modulů (kontakty, společnosti, příležitosti a projekty) umožňuje posunout položku vpravo či vlevo tak, aby se zobrazilo menu rychlého přístupu. Při posunu položky vpravo se zobrazí menu pro práci s deníkem a adresou:
 2. Posun vpravo

   

 3. Při posunu položky vlevo se zobrazí menu pro volání a psaní zpráv:
 4. Menu pro volání

Snadné splnění úkolu

Úkol je možné ukončit standardním přechodem do stavu Dokončeno při editaci úkolu. Ale eWay-CRM Mobile nabízí i jednodušší variantu. Stačí:

 1. Přejít do seznamu úkolů a najít úkol, který jste dokončili.
 2. Seznam úkolů

   

 3. Na úkolu podržte prst a táhněte doprava.
 4. Dokončit úkol potažením

   

 5. Úkol byl označen jako dokončený.
Poznámka
Takto je možné dokončit pouze úkol, který splňuje všechny náležitosti. Uživatel musí mít právo na přechod do stavu Dokončeno. Jsou splněny podmínky, jež mohou být spojeny s akcemi, které se na přechod mezi stavy vážou.

Pomohl Vám článek?

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce