Outlook CRM Background

Jak přizpůsobit vzhled seznamu

Vytvořte si vlastní rozvržení tak, abyste měli svá data vždy přehledně k dispozici

Obsah

 1. Přidání nebo odebrání sloupců
 2. Řazení položek
 3. Filtrování položek
 4. Rychlé hledání
 5. Seskupení položek

eWay-CRM vám umožňuje filtrovat a seskupovat vaše data stejným způsobem jako v Microsoft Outlook. Po vytvoření vlastního uživatelského zobrazení můžete toto zobrazení uložit pomocí kliknutí na ikonu trychtýře ve spodní části okna. Zde kliknete na Uložit pohled anebo na Zobrazit seznam uložených pohledů.

Možnosti uživatelských pohledů

Přidání a odebrání sloupce

 1. Přidání sloupce – Pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví jakéhokoliv sloupce a vyberte Výběr sloupců.

  Výběr sloupců

 2. Otevře se vám seznam všech dostupných polí (včetně vlastních polí) pro tento modul.

  Sloupce pro přizpůsobení
  Pomocí myši přetáhněte název sloupce, který chcete použít z modulu Přizpůsobení do záhlaví sloupců.

 3. Odstranění sloupců ze seznamu – Sloupce ze seznamu odstraníte tak, když pomocí myši vybrané sloupce přetáhnete pryč ze záhlaví sloupců.

Řazení položek

Položky v seznamu mohou být řazeny podle hodnot jakéhokoliv sloupce. Položky můžete seřadit tak, když kliknete na záhlavní toho sloupce, podle kterého chcete seznam seřadit.

Řazení položek

Filtrování položek

eWay-CRM vám umožňuje pracovat s filtry.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví jakéhokoliv sloupce a z menu vyberte Editor filtru.

  Editor filtru

 2. Editoru filtru můžete vytvořit pokročilé podmínky podobně jako v Microsoft Excel. Můžete nastavit filtry pro jakýkoliv sloupec pomocí různých operátorů.

  Výběr podmínky

Také můžete přidat více než jednu podmínku za pomocí kliknutí na A v levé horní části Editor filtru. Ikonou + za A v horní části okna Editoru filtru můžete přidat jakoukoliv podmínku.

Výběr hodnoty

Rychlé vyhledávání

Můžete snadno vyhledávat mezi položkami zobrazených v seznamu pomocí filtrům přímo pod záhlaví sloupců.

Rychle hledání

Některé sloupce vám také umožní vyhledávat pomocí výběru. V případě, že u vyhledávacího pole vidíte šipku, klikněte na ní a vyberte hodnoty pro tento sloupec. Tato možnost je dostupná jen pro sloupce Typ a Stav, tedy sloupce, které obsahují jen specifické hodnoty v rozbalovacím menu, ne pro hodnoty, které můžete zadávat ručně (viz příklad níže).

Hledání podle hodnoty

Seskupování položek

Položky v seznamu mohou být seskupeny podle libovolného sloupce.

 1. Pomocí pravého tlačítka myši klikněte na záhlaví sloupce a v menu vyberte Zobrazit pole Seskupit podle.

  Zobrazit pole Seskupit podle

 2. Oblast seskupení se zobrazí nad záhlavím sloupce.

  Oblast pro seskupování

Pomocí myši můžete do této oblasti přetáhnout jeden nebo více sloupců, které chcete seskupit.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.