Outlook CRM Background

Přizpůsobení vzhledu seznamu

Vytvořte si vlastní rozvržení tak, abyste měli svá data vždy přehledně k dispozici

Návod pro
eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a eWay-CRM Mobile (iOS a Android).

 

Návod pro

 1. eWay-CRM Desktop
 2. eWay-CRM Online
 3. eWay-CRM Mobile

eWay-CRM Desktop

 1. Uložení pohledů
 2. Sdílení pohledů
 3. Přidání nebo odebrání sloupců
 4. Řazení položek
 5. Filtrování položek
 6. Rychlé hledání
 7. Seskupení položek

Uložení pohledů

 1. Nastavte si zobrazení seznamu tak, jak vám vyhovuje – pouze sloupce, které chcete zobrazit, případně nastavte filtry (viz dále). Poté v horní části klikněte na Pohledy a vyberte Uložit pohled.
 2. Poznámka
  Připravili jsme pro vás výchozí pohledy, které můžete ihned používat (výchozí pohledy naleznete v modulech Příležitosti, Projekty, Společnosti, Kontakty, Úkoly, Deníky, Dokumenty, E-maily a Docházka). Tyto pohledy není možné smazat.

  Uložit pohled

   

 3. Nazvěte pohled, jak si přejete, a uložení potvrďte kliknutím na OK.
 4. Dialog uložení

   

 5. Pohled se uloží a bude dostupný pouze vám jako soukromý. Pro přehled a správu uživatelských pohledů klikněte na Pohledy a vyberte Spravovat uložené pohledy.
 6. Správa pohledů

   

 7. Pokud chcete pohled smazat, klikněte na Smazat. Případnou změnu uložte kliknutím na OK. Možnost mazání není dostupná pro sdílené pohledy, které vytvořili jiné uživatelé.
 8. Smazání pohledů

   

 9. V seznamu můžete přesouvat pohledy, jak potřebujete. Stačí kliknout na Nahoru nebo Dolů a posunout vybraný pohled. Případnou změnu uložte.
 10. Přesouvání pohledů

Sdílení pohledů

Warning
Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Professional).

Uživatel má možnost sdílet své uživatelské pohledy s ostatními uživateli, aby tak všichni viděli seznam se stejně nastavenými sloupci a filtry.

 1. Nastavte si zobrazení seznamu tak, jak vám vyhovuje – pouze sloupce, které chcete zobrazit, případně nastavte filtry. Poté v horní části seznamu klikněte na Pohledy a vyberte Uložit pohled.
 2. Uložit pohled

   

 3. Uživatel má možnost zaškrtnout pole Sdílet s ostatními. Zaškrtněte ji a volbu potvrďte kliknutím na OK.
 4. Sdílet pohled s ostatními

   

 5. V případě, že uživatel pole zaškrtne, pohled se uloží a bude dostupný všem ostatním uživatelům. Pro lepší orientaci v uživatelských pohledech, je tento pohled označen jako (Veřejný).
 6. Sdílený pohled

   

 7. Pro přehled o uživatelských pohledech znovu klikněte na Pohledy a vyberte Spravovat uložené pohledy.
 8. Zobrazit seznam uložených pohledů

   

 9. V seznamu jsou vedeny dvě kategorie pohledů – Soukromý a Veřejný. Uživatel zde může upravovat soukromé pohledy, ale v případě sdílených jen ty, které vytvořil.
 10. Seznam uložených pohledů

Přidání a odebrání sloupce

 1. Přidání sloupce – Pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví jakéhokoliv sloupce a vyberte Výběr sloupců.
 2. Výběr sloupců

   

 3. Otevře se vám seznam všech dostupných polí (včetně vlastních polí) pro tento modul.
 4. Přizpůsobení

   

 5. Pomocí myši přetáhněte název sloupce, který chcete použít z modulu Přizpůsobení do záhlaví sloupců.
 6.  

 7. Odstranění sloupců ze seznamu – Sloupce ze seznamu odstraníte tak, když pomocí myši vybrané sloupce přetáhnete pryč ze záhlaví sloupců.

Řazení položek

Položky v seznamu mohou být řazeny podle hodnot jakéhokoliv sloupce. Položky můžete seřadit tak, když kliknete na záhlavní toho sloupce, podle kterého chcete seznam seřadit.

Nastavení řazení

Filtrování položek

eWay-CRM vám umožňuje pracovat s filtry.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví jakéhokoliv sloupce a z menu vyberte Editor filtru.
 2. Editor filtru

   

 3. Editoru filtru můžete vytvořit pokročilé podmínky podobně jako v Microsoft Excel. Můžete nastavit filtry pro jakýkoliv sloupec pomocí různých operátorů.
 4. Nastavení filtru

   

 5. Také můžete přidat více než jednu podmínku za pomocí kliknutí na A v levé horní části Editor filtru. Ikonou + za A v horní části okna Editoru filtru můžete přidat jakoukoliv podmínku.
 6. Nastavení filtru

   

 7. eWay-CRM Desktop vám umožňuje snadné zrušení filtru. Ve spodní části seznamu položek stačí kliknout na zaškrtávací pole – dojde k dočasnému zrušení filtru, kdy uvidíte i hodnoty, které filtr nesplňují. Pokud kliknete na X, filtr se smaže úplně.
 8. Zrušení filtru

Rychlé vyhledávání

Můžete snadno vyhledávat mezi položkami zobrazených v seznamu pomocí vyhledávacího pole nad seznamem.

Rychlé vyhledávání

Seskupování položek

 1. Pomocí pravého tlačítka myši klikněte na záhlaví sloupce a v menu vyberte Zobrazit pole Seskupit podle.
 2. Zobrazit panel seskupení

   

 3. Oblast seskupení se zobrazí nad záhlavím sloupce. Pomocí myši můžete do této oblasti přetáhnout jeden nebo více sloupců, které chcete seskupit.
 4. Panel seskupení

eWay-CRM Online

 1. Uložení pohledů
 2. Sdílení pohledů
 3. Přidání nebo odebrání sloupců
 4. Řazení položek
 5. Filtrování položek
 6. Rychlé hledání
 7. Seskupení položek
 8. Panel náhledu

Uložení pohledů

 1. Nastavte si zobrazení seznamu tak, jak vám vyhovuje – pouze sloupce, které chcete zobrazit, případně nastavte filtry (viz dále). Poté v horní části seznamu klikněte na ikonku přidání/uložení pohledu.
 2. Uložit pohled

   

 3. Nazvěte pohled, jak si přejete, a uložení potvrďte kliknutím na Uložit jako nový.
 4. Dialog uložení

   

 5. Pohled se uloží a bude dostupný pouze vám jako soukromý. Pro přehled a správu uživatelských pohledů klikněte na ikonku tužky vpravo od uložených pohledů.
 6. Uložený pohled

   

 7. V seznamu můžete přesouvat pohledy, jak potřebujete. Stačí kliknout na ikonku teček 3×3 a přetáhnout pohled na jinou pozici. Případnou změnu uložte.
 8. Přesouvání pohledů

   

 9. Pro přejmenování pohledu stačí kliknout na jeho jméno a přepsat jej. Případnou změnu uložte.
 10. Přejmenování pohledů

   

 11. Pokud chcete pohled smazat, klikněte na ikonku popelnice. Případnou změnu uložte. Možnost mazání není dostupná pro sdílené pohledy, které vytvořili jiné uživatelé. Výjimku mají administrátoři, kteří mohou mazat i sdílené pohledy jiných uživatelů.
 12. Mazání pohledů

Sdílení pohledů

Warning
Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Professional).
 1. Nastavte si zobrazení seznamu tak, jak vám vyhovuje – pouze sloupce, které chcete zobrazit, případně nastavte filtry (viz dále). Poté v horní části seznamu klikněte na ikonku přidání/uložení pohledu.
 2. Uložit pohled

   

 3. Uživatel má možnost zaškrtnout pole Sdílet se všemi uživateli. Zaškrtněte ji a uložení potvrďte kliknutím na Uložit jako nový.
 4. Sdílet pohled s ostatními

   

 5. V případě, že uživatel pole zaškrtne, pohled se uloží a bude dostupný všem ostatním uživatelům. Pro lepší orientaci v uživatelských pohledech, je tento pohled označen jako sdílený, případně rovnou označen fotografií, pokud ji má uživatel uloženou.
 6. Sdílený pohled

   

 7. Pro přehled a správu uživatelských pohledů klikněte na ikonku tužky vpravo od uložených pohledů.
 8. Zobrazit seznam uložených pohledů

   

 9. V seznamu jsou vedeny dvě kategorie pohledů – Soukromé pohledy a Sdílené pohledy. Uživatel zde může upravovat soukromé pohledy, ale v případě sdílených jen ty, které sám vytvořil.
 10. Seznam uložených pohledů

Přidání a odebrání sloupce

 1. Přidání sloupce – Pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví jakéhokoliv sloupce a vyberte Výběr sloupců.
 2. Výběr sloupců

   

 3. Otevře se vám seznam všech dostupných polí (včetně vlastních polí) pro tento modul.
 4. Přizpůsobení

   

 5. Klikněte na sloupec, který chcete přidat.
 6.  

 7. Odstranění sloupců ze seznamu – Sloupec ze seznamu odstraníte tak, že na něj kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete Skrýt tento sloupec.

Řazení položek

Položky v seznamu mohou být řazeny podle hodnot jakéhokoliv sloupce. Položky můžete seřadit tak, když kliknete na záhlavní toho sloupce, podle kterého chcete seznam seřadit.

Nastavení řazení

Filtrování položek

eWay-CRM vám umožňuje pracovat s filtry.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví jakéhokoliv sloupce a z menu vyberte Editor filtru.
 2. Editor filtru

   

 3. Editoru filtru můžete vytvořit pokročilé podmínky podobně jako v Microsoft Excel. Můžete nastavit filtry pro jakýkoliv sloupec pomocí různých operátorů.
 4. Nastavení filtru

   

 5. Také můžete přidat více než jednu podmínku za pomocí kliknutí na A v levé horní části Editor filtru. Ikonou + za A v horní části okna Editoru filtru můžete přidat jakoukoliv podmínku.
 6. Nastavení filtru

Rychlé vyhledávání

Můžete snadno vyhledávat mezi položkami zobrazených v seznamu pomocí vyhledávacího pole nad seznamem.

Rychlé vyhledávání

Seskupování položek

 1. Pomocí pravého tlačítka myši klikněte na záhlaví sloupce a v menu vyberte Zobrazit pole Seskupit podle.
 2. Zobrazit panel seskupení

   

 3. Oblast seskupení se zobrazí nad záhlavím sloupce. Pomocí myši můžete do této oblasti přetáhnout jeden nebo více sloupců, které chcete seskupit.
 4. Panel seskupení

Panel náhledu

 1. Jestliže je náhledový panel zapnutý, vždy, když kliknete na položku v jakémkoli seznamu, objeví se postranní panel.
 2. Panel náhledu

   

 3. V horní části můžete kliknout na ikonku pro editaci dané položky anebo panel schovat.
 4. Ikony panelu náhledů

   

 5. V části Všeobecné jsou zobrazeny základní údaje o dané položce.
 6. Záložka Všeobecné na náhledu

   

 7. V sekci HUB najdete časově seřazené úkoly, kalendáře, deníky, dokumenty a e-maily, které jsou s danou položkou svázané. Pokud na nějakou položku kliknete, tato se otevře v novém okně.
 8. HUB na náhledu

   

 9. HUB může obsahovat větší množství položek, a tak máte možnost v něm vyhledávat nebo filtrovat.
 10. Hledání v náhledu

eWay-CRM Mobile

 1. Řazení položek
 2. Filtrování položek
 3. Vyhledávání položek
 4. Seskupování položek
 5. Menu rychlého přístupu
 6. Snadné splnění úkolu

Řazení položek

 1. Základní řazení v seznamech je podle jména, ale můžete si nastavit řazení podle vámi vybraných polí:
 2. iPhone: Kliknutím na Pohled v seznamu položek.
  Android: Kliknutím na ikonu řazení v pravém horním rohu seznamu.

  Řazení položek

   

 3. Zde si můžete vybrat až čtyři úrovně řazení položek v seznamu, u každé pak určíte, zda se má jednat o řazení vzestupné nebo sestupné.
 4. Možnosti řazení položek

Filtrování položek

 1. Můžete chtít filtrovat položky podle vlastnictví anebo podle jejich statusu. Vlastní filtrování nastavíte:

 2. iPhone: Kliknutím na Pohled v seznamu položek.
  Android: Kliknutím na ikonu tří teček a výběrem možnosti Filtrovat.

  Filtrování
   

 3. Nyní můžete filtrovat:
 4. iPhone: Filtrování je v horní části okna. Vyberete filtr a klepnete na Hotovo.
  Android: V novém okně jednoduše vyberete filtr, který chcete použít.

  Kritéria filtrování

   

 5. Filtry se liší podle toho, o jaký modul se jedná. Více najdete v naší dokumentaci. eWay-CRM Mobile si bude pamatovat vaši volbu a filtr bude nastaven, dokud jej znovu nezměníte.

Vyhledávání položek

 1. Pro vyhledávání stačí ťuknout na ikonku lupy v pravém horním rohu okna:
 2. Vyhledávání

   

 3. Začněte psát slovo, které chcete hledat. Budou se vám zobrazovat pouze položky, které obsahují vyhledávaný řetězec. Vyhledává se vždy v údajích, které jsou přímo zobrazeny v seznamu, např. v kontaktech se prohledává jméno a příjmení, název společnosti, s níž je kontakt spojen, a město.
 4. Hledaný řetězec

Seskupování položek

 1. Seskupovat můžete položky v seznamu na základě různých polí:
 2. iPhone: Kliknutím na Pohled v seznamu položek.
  Android: Kliknutím na ikonu tří teček a výběrem možnosti Seskupit dle.

  Kritéria seskupení

   

 3. Objeví se dialog, kde můžete vybrat pole, podle kterého se budou položky seskupovat:
 4. iPhone: Označte možnost Seskupovat položky a pak si vybere pole (v Seskupit dle), podle kterého chcete položky seskupovat.
  Android: Vyberte pole, podle kterého chcete seskupovat.

  Pole pro seskupení

   

 5. Pokud potvrdíte svůj výběr, položky budou seskupovány podle pole, které jste vybrali (například Město – viz obrázek).
 6. Seskupení položek

Menu rychlého přístupu

 1. Každý seznam hlavních modulů (kontakty, společnosti, příležitosti a projekty) umožňuje posunout položku vpravo či vlevo tak, aby se zobrazilo menu rychlého přístupu. Při posunu položky vpravo se zobrazí menu pro práci s deníkem a adresou:
 2. Posun vpravo

   

 3. Při posunu položky vlevo se zobrazí menu pro volání a psaní zpráv:
 4. Menu pro volání

Snadné splnění úkolu

Úkol je možné ukončit standardním přechodem do stavu Dokončeno při editaci úkolu. Ale eWay-CRM Mobile nabízí i jednodušší variantu. Stačí:

 1. Přejít do seznamu úkolů a najít úkol, který jste dokončili.
 2. Seznam úkolů

   

 3. Na úkolu podržte prst a táhněte doprava.
 4. Dokončit úkol potažením

   

 5. Úkol byl označen jako dokončený.
Poznámka
Takto je možné dokončit pouze úkol, který splňuje všechny náležitosti. Uživatel musí mít právo na přechod do stavu Dokončeno. Jsou splněny podmínky, jež mohou být spojeny s akcemi, které se na přechod mezi stavy vážou.

Pomohl Vám článek?

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce