Outlook CRM Background

Jestliže nechcete používat některý ve výchozím nastavení nabízených modulů eWay-CRM, můžete ho skrýt, jako např.: modul Projekty. Modul bude odstraněn z hlavního pásu karet a z panelu karet položek tak, jak můžete vidět na obrázku níže.

Modul také můžete skrýt pro určitou uživatelskou skupinu, např.: Modul Marketing nebude zobrazován skupině Projektoví manažeři.

Můžete skrýt všechny moduly, mimo Uživatelé, Měnový kurz a Reporty, které jsou k dispozici na hlavním pásu karet a modul Kategorie z karet položky. Můžete nastavit oprávnění, kteří uživatelé mohou nebo nemohou s těmito moduly pracovat.

  1. Na hlavním pásu karet klikněte na tlačítko Administrační nastavení.

  2. Pod záložkou Uživatelé a oprávnění vyberte Práva na moduly.

  3. Zde vyberte uživatelskou skupinu, pro kterou chcete aplikovat oprávnění.

  4. U modulů, které chcete skrýt, ve sloupci Zobrazit vyberte Žádné položky (skrýt modul).

Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.