Outlook CRM Background

Jestliže nechcete používat některý ve výchozím nastavení nabízených modulů eWay-CRM, můžete ho skrýt, jako např.: modul Projekty. Modul bude odstraněn z hlavního pásu karet a z panelu karet položek tak, jak můžete vidět na obrázku níže.

Ikona modulu Projekty

Záložka modulu Projekty

Modul také můžete skrýt pro určitou uživatelskou skupinu, např.: Modul Marketing nebude zobrazován skupině Projektoví manažeři.

Můžete skrýt všechny moduly, mimo Uživatelé, Měnový kurz a Reporty, které jsou k dispozici na hlavním pásu karet a modul Kategorie z karet položky. Můžete nastavit oprávnění, kteří uživatelé mohou nebo nemohou s těmito moduly pracovat.

  1. Na hlavním pásu karet klikněte na tlačítko Administrační nastavení.

    Administrační nastavení eWay-CRM

  2. Pod záložkou Uživatelé a oprávnění vyberte Práva na moduly.

    Sekce Práva na moduly

  3. Zde vyberte uživatelskou skupinu, pro kterou chcete aplikovat oprávnění.

    Výběr uživatelské skupiny

  4. U modulů, které chcete skrýt, ve sloupci Zobrazit vyberte Žádné položky (skrýt modul).

Právo Žádné položky

Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

Synchronizovat eWay-CRM

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.