Outlook CRM Background

Jestliže nechcete používat některý ve výchozím nastavení nabízených modulů eWay-CRM, můžete ho skrýt, jako např.: modul Projekty. Modul bude odstraněn z hlavního pásu karet a z panelu karet položek tak, jak můžete vidět na obrázku níže.

Ikona Projekty

Záložka Projekty

You have two options:

 1. Skrýt moduly pro všechny uživatele
 2. Skrýt moduly pro vybrané skupiny uživatelů

 

Skrýt moduly pro všechny uživatele

You can hide groups of modules for all users:

 1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Centrum pro správu.
 2. Ikona Centra pro správu

 3. Vyberte sekci Funkce.
 4. Funkce

   

 5. Vyberte moduly, které chcete aktivovat nebo deaktivovat pro všechny uživatele a jednoduše si tak upravte eWay-CRM Outlook pro vaše potřeby.
 6. Vyberte moduly

Wait for 30 seconds for automatic synchronization or synchronize changes manually. To do that, right-click on the eWay-CRM agent in the system tray and select Synchronize.

Synchronization

 

Skrýt moduly pro vybrané skupiny uživatelů

Modul také můžete skrýt pro určitou uživatelskou skupinu, např.: Modul Marketing nebude zobrazován skupině Projektoví manažeři.

Můžete skrýt všechny moduly, mimo Uživatelé, Měnový kurz a Reporty, které jsou k dispozici na hlavním pásu karet a modul Kategorie z karet položky. Můžete nastavit oprávnění, kteří uživatelé mohou nebo nemohou s těmito moduly pracovat.

 1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM podržte klávesu SHIFT a klikněte na tlačítko Centrum pro správu, abyste se dostali do původního administračního nastavení.
 2. Ikona Centra pro správu

   

 3. Pod záložkou Uživatelé a oprávnění vyberte Práva na moduly.
 4. Práva na moduly

   

 5. Zde vyberte uživatelskou skupinu, pro kterou chcete aplikovat oprávnění.
 6. Vybrat skupinu

   

 7. U modulů, které chcete skrýt, ve sloupci Zobrazit vyberte Žádné položky (skrýt modul).
 8. Skrýt modul

Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

Synchronizovat data eWay-CRM

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo se přijďte podívat na některý z našich webinářů.
Vše si spolu projdeme.