Outlook CRM Background
Upozornění
V eWay-CRM není možné smazat uživatele, pro zachování soudržnosti dat je možné provést pouze jeho deaktivaci a případně převést agentu deaktivovaného uživatele na uživatele jiného.
Poznámka
Pokud účet deaktivujete, uživatel nebude mít přístup k eWay-CRM Online, ale stále bude mít přístup k lokální databázi (v eWay-CRM Desktop a v eWay-CRM Mobile). Pokud potřebujete omezit uživatelův přístup do lokální databáze, zvažte nejprve odebrání jeho licence.

Pro deaktivaci uživatele postupujte podle následujících instrukcí.

 1. Přejděte do sekce Uživatelé v Centru pro správu. Pro možnost se přihlásit je třeba mít účet eWay-CRM s administrátorskými právy.
 2.  

 3. Vyberte uživatele, kterého chcete deaktivovat a klikněte na tlačítko Deaktivovat, které se výběrem jednoho uživatele zaktivní.
 4. Deaktivovat uživatele

   

 5. V dialogu vyberte, jakou agendu chcete převést a na jakého uživatele. Tato funkce se hodí v případě, pokud zaměstnanec odešel a jeho práci má převzít zaměstnanec nový. Snadno tak novému zaměstnanci převedete všechny důležité položky. Pokud jste vybraly moduly, které budou delegovány, i uživatele, na kterého se bude agenda delegovat, klikněte na OK.
 6. Delegovat agendu

   

 7. Původní uživatel byl deaktivován a došlo k delegování jeho agendy na vybraného uživatele. Ten jen musí vyčkat na automatickou synchronizaci nebo může synchronizaci spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustí tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši klikne na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.
 8. Synchronizovat data eWay-CRM

Pomohl Vám článek?

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce