Outlook CRM Background

Jak navrhnout formulář

Přizpůsobte si eWay-CRM tak, aby vyhovoval vašim potřebám

Návrh formulářů vám umožňuje jednoduše upravit výchozí rozvržení tak, abyste měli k dispozici jen nezbytně nutná pole a mohli si je zorganizovat pro vás vhodnějším způsobem. Vaše formuláře jsou viditelné pro všechny uživatele, ale přizpůsobit je, je mohou pouze ti uživatelé, který mají administrátorské oprávnění.

 1. Otevřete kartu, u které si přejete přizpůsobit rozvržení (např.: společnost, kontakt, příležitost).
 2. V horní části okna klikněte na záložku Návrh formuláře.

 3. Dále klikněte na ikonu Návrh formuláře.

Poté se vám zobrazí panel Přizpůsobení. Zde můžete za pomocí myši přetáhnout prvky k vytvoření vašeho vlastního rozvržení (více detailů můžete vidět níže).

Chcete-li změny aplikovat, klikněte na tlačítko Uložit a Ukončit návrh formulářů.

Také máte možnost uložit více rozvržení s různými názvy. Chcete-li zobrazit seznam uložených rozvržení, pak klikněte na tlačítko Návrh formuláře.

Vždy se můžete vrátit k výchozímu rozvržení pomocí kliknutí na tlačítko Vrátit do výchozího stavu.

Chcete-li zaktivovat vaše vlastní přizpůsobené rozvržení, které jste vytvořili pro všechny uživatele, pak klikněte na tlačítko Nastavit jako aktivní.

Panel Přizpůsobení

Panel Přizpůsobení se skládá z ovládacích prvků a samostatných polí (výchozí a vlastní).

Panel můžete použít k přidání polí do formuláře nebo ke skrytí polí za pomocí přetažení myší. Chcete-li použít vlastní pole, musíte je předem vytvořit. Zde najdete, jak na to.
Ovládací prvky umožňují vytvářet rozvržení libovolně složité s kombinováním pořadí a hierarchie prvků ve formuláři.

Položky prázdného prostoru

Položky prázdného prostoru jsou „prázdné buňky“ ve formuláři, které lze použít k oddělení skupin polí a k udržení rozvrženého uspořádání.

Před

Potom

Chcete-li přidat prázdný prostor, za pomocí myši ho přetáhněte na místo, kde ho chcete mít.

Chcete-li z formuláře odstranit prázdnou položku, přetáhněte ji zpět do panelu Přizpůsobení nebo ji vyberte a stiskněte klávesu Odstranit.

Rozdělovače

Pomocí rozdělovačů můžete rychle změnit velikost prvků rozvržení.

Před

Potom

Chcete-li přidat rozdělovač, přetáhněte ho mezi bloky. Také můžete na jakýkoliv blok kliknout pravým tlačítkem myši, vybrat možnost Nejlepší přizpůsobení, a tak bloky srovnat automaticky.
Chcete-li odstranit rozdělovač z rozvržení, přetáhněte ho pomocí myši zpět na Panel přizpůsobení nebo ho označte a stiskněte klávesu Delete.

Oddělovače

Oddělovače vám umožňují nakreslit dělící čáru mezi objekty v rozvržení. Výsledkem je vytvořený oddělovač, který je zobrazen v místě, které má opticky rozdělovat.

Před

Potom

Chcete-li oddělovač z vašeho rozvržení odstranit, můžete ho buď pomocí myši přetáhnout zpět do Panelu přizpůsobení, nebo ho můžete označit a na vaší klávesnici kliknout na klávesu Delete.

Seskupování

Dále také můžete skupiny seskupovat do běžných skupin nebo můžete skupinu pro lepší zorganizování běžně používaných skupin.

Běžné skupiny

Pole můžete seskupovat pod určitým názvem, tak jak je uvedeno na příkladu níže.

Před

Potom

Postup je popsaný v instrukcích uvedených níže.

 1. Vyberte pole, které chcete seskupit za pomocí stisknuté klávesy Shift na vaší klávesnici.
 2. Nyní klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Seskupit.

 3. Znovu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Přejmenovat.

 4. Napište název a na vaší klávesnici stiskněte klávesu Enter.
 5. Dále klikněte na tlačítko Uložit a Ukončit návrh formuláře.

Chcete-li pole zpět rozdělit, na blok skupiny klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Zrušit seskupení.

Seskupení do karet

Seskupení do záložek vám umožňuje kombinovat několik bloků s podobnými informace do jedné seskupené karty.

Před

Potom

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na každý blok a z nabídky vyberte Vytvořit záložkovou skupinu.

 2. Bloky se zobrazí stejně jako na obrázku níže.

 3. Nyní můžete sloučit obě skupiny do jedné záložky tak, že pomocí myši vytvořenou skupinu chytnete a přetáhnete ji vedle druhé skupiny.

  Případně můžete přidat novou záložku pomocí kliknutím na blok pravým tlačítkem myši a vybrat Přidat záložku.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit a Ukončit návrh formuláře. Nyní máte možnost se volně přepínat mezi kartami.

 5. V případě, že chcete záložkovou skupinu přejmenovat, klikněte pravým tlačítkem myši na blok a vyberte položku Seskupit.

 6. Znovu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Přejmenovat.

 7. Napište název a na vaší klávesnici klikněte na klávesu Enter.

 8. Poté klikněte na tlačítko Uložit a Ukončit návrh formuláře.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.