Outlook CRM Background

Návrh vlastního formuláře

Přizpůsobte si eWay-CRM tak, aby vyhovoval vašim potřebám

 

Obsah

 1. eWay-CRM Desktop
 2. eWay-CRM Online

eWay-CRM Desktop

 1. Základ práce s Návrhem formuláře
 2. Panel Přizpůsobení
 3. Seskupování

Základ práce s Návrhem formuláře

Poznámka
Seskupování je důležité pro zobrazování polí v eWay-CRM Online. Pokud pole ve formuláři nebude součástí nějaké skupiny polí, v eWay-CRM se nezobrazí.

Návrh formulářů vám umožňuje jednoduše upravit výchozí rozvržení tak, abyste měli k dispozici jen nezbytně nutná pole a mohli si je zorganizovat pro vás vhodnějším způsobem. Vaše formuláře jsou viditelné pro všechny uživatele, ale přizpůsobit je, je mohou pouze ti uživatelé, který mají administrátorské oprávnění.

 1. Otevřete kartu, u které si přejete přizpůsobit rozvržení (např.: společnost, kontakt, příležitost).
 2.  

 3. V horní části okna klikněte na Návrh formuláře.
 4. Návrh formulářů

   

 5. Poté se vám zobrazí panel Přizpůsobení. Zde můžete za pomocí myši přetáhnout prvky k vytvoření vašeho vlastního rozvržení (více detailů můžete vidět níže). Chcete-li změny aplikovat, klikněte na tlačítko Ulož formulář.
 6. Ulož formulář

   

 7. Při ukládání navrženého formuláře se pak objeví následující okno:
 8. Uložit formulář

   

 9. Zde můžete navržený formulář nastavit pouze aktuálnímu typu anebo všem typům položek na daném modulu. Kliknutím na OK svůj výběr potvrďte. Při kliknutí na možnost Pokročilé se zobrazí toto okno, kde můžete vybrat konkrétní typy, které budou používat vámi navržený formulář. Kliknutím na OK svůj výběr potvrďte.
 10. Poznámka
  Formulář je spojený s typem položky. Typ představuje specifický druh položky. Příležitosti mohou mít různé typy, abyste oddělili poptávku a potenciálního klienta, projekt může být zakázka, interní projekt, reklamace apod. Více o typech položek a jejich vytváření najdete např. v článku Vytvoření nového workflow schématu. Vytvořte různé formuláře pro různé typy. Když pak změníte typ položky, změní se i formulář.
   
  Pokud vytvoříte jeden formulář a nastavíte ho na všechny typy, při přepínání se formulář měnit nebude.

  Pokročilé ukládání formuláře

   

 11. Také máte možnost uložit více rozvržení s různými názvy. Chcete-li zobrazit seznam uložených rozvržení, klikněte na tlačítko Návrh formuláře pravým tlačítkem.
 12. Seznam uložených formulářů

Panel Přizpůsobení

Panel Přizpůsobení se skládá z ovládacích prvků a samostatných polí (výchozí a vlastní).

Panel Přizpůsobení

 
Panel můžete použít k přidání polí do formuláře nebo ke skrytí polí za pomocí přetažení myší. Chcete-li použít vlastní pole, musíte je předem vytvořit. Zde najdete, jak na to.
Ovládací prvky umožňují vytvářet rozvržení libovolně složité s kombinováním pořadí a hierarchie prvků ve formuláři.

Položky prázdného prostoru

Položky prázdného prostoru jsou „prázdné buňky“ ve formuláři, které lze použít k oddělení skupin polí a k udržení rozvrženého uspořádání.

Před

Bez mezery

Potom

S mezerou

 
Chcete-li přidat prázdný prostor, za pomocí myši ho přetáhněte na místo, kde ho chcete mít.

Chcete-li z formuláře odstranit prázdnou položku, přetáhněte ji zpět do panelu Přizpůsobení nebo ji vyberte a stiskněte klávesu Odstranit.

Rozdělovače

Pomocí rozdělovačů můžete rychle změnit velikost prvků rozvržení.

Před

Bez rozdělovníku

Potom

S rozdělovníkem

 
Chcete-li přidat rozdělovač, přetáhněte ho mezi bloky. Také můžete na jakýkoliv blok kliknout pravým tlačítkem myši, vybrat možnost Nejlepší přizpůsobení, a tak bloky srovnat automaticky.
Chcete-li odstranit rozdělovač z rozvržení, přetáhněte ho pomocí myši zpět na Panel přizpůsobení nebo ho označte a stiskněte klávesu Delete.

Oddělovače

Oddělovače vám umožňují nakreslit dělící čáru mezi objekty v rozvržení. Výsledkem je vytvořený oddělovač, který je zobrazen v místě, které má opticky rozdělovat.

Před

Bez oddělovače

Potom

S oddělovačem

 
Chcete-li oddělovač z vašeho rozvržení odstranit, můžete ho buď pomocí myši přetáhnout zpět do Panelu přizpůsobení, nebo ho můžete označit a na vaší klávesnici kliknout na klávesu Delete.

Seskupování

Dále také můžete skupiny seskupovat do běžných skupin nebo můžete skupinu pro lepší zorganizování běžně používaných skupin.

Běžné skupiny

Pole můžete seskupovat pod určitým názvem, tak jak je uvedeno na příkladu níže.

Před

Bez jména skupiny

Potom

Se jménem skupiny

 
Postup je popsaný v instrukcích uvedených níže.

 1. Vyberte pole, které chcete seskupit za pomocí stisknuté klávesy Shift na vaší klávesnici.
 2.  

 3. Nyní klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Seskupit.
 4. Seskupit

   

 5. Znovu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Přejmenovat.
 6. Přejmenovat

   

 7. Napište název a na vaší klávesnici stiskněte klávesu Enter.
 8.  

 9. Dále klikněte na tlačítko Uložit formulář.
 10.  

 11. Chcete-li pole zpět rozdělit, na blok skupiny klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Zrušit seskupení.
 12. Zrušit seskupení

 

Seskupení do karet

Seskupení do záložek vám umožňuje kombinovat několik bloků s podobnými informace do jedné seskupené karty.

Před

Bez záložek

Potom

Se záložkami

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na každý blok a z nabídky vyberte Vytvořit záložkovou skupinu.
 2. Vytvořit záložkovou skupinu

   

 3. Bloky se zobrazí stejně jako na obrázku níže.
 4. Záložky vedle sebe

   

 5. Nyní můžete sloučit obě skupiny do jedné záložky tak, že pomocí myši vytvořenou skupinu chytnete a přetáhnete ji vedle druhé skupiny.
 6. Přesunout záložku

   
  Případně můžete přidat novou záložku pomocí kliknutím na blok pravým tlačítkem myši a vybrat Přidat záložku.

  Přidat záložku

   

 7. Klikněte na tlačítko Ulož formulář. Nyní máte možnost se volně přepínat mezi kartami.
 8. Se záložkami

   

 9. V případě, že chcete záložkovou skupinu přejmenovat, klikněte pravým tlačítkem myši na blok a vyberte položku Seskupit.
 10. Seskupit

   

 11. Znovu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Přejmenovat.
 12. Přejmenovat

   

 13. Napište název a na vaší klávesnici klikněte na klávesu Enter.
 14. Jméno záložkové skupiny

   

 15. Poté klikněte na tlačítko Ulož formulář.

eWay-CRM Online

Nastavení pohledu pro konkrétní skupinu

Warning
Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Enterprise).
Poznámka
Funkce popsaná níže má efekt pouze na eWay-CRM Online.

Funkce slouží k tomu, aby všichni uživatelé náležející do jedné skupiny, měli stejný formulář pro daný modul.

 1. Nejprve je nutné uživateli určit, jaká bude jeho výchozí skupina. Přejděte do sekce Uživatelé v Centru pro správu. Zde vyberte uživatele a dvakrát na něj poklepejte nebo klikněte na ikonku tužky.
 2. Výběr uživatele

   

 3. V poli Výchozí skupina vyberte, jaká je výchozí skupina, do níž uživatel patří. Například pokud se jedná o manažera, který má mít manažerský pohled, zvolte příhodnou skupinu. Svou volbu potvrďte kliknutím na Uložit.
 4. Nastavení výchozí skupiny

   

 5. V seznamu uživatelů pak uvidíte ve sloupci Skupiny, která skupina je pro daného uživatele výchozí.
 6. Výchozí skupina uživatele

   

 7. Přejděte do sekce Skupiny. Zde vyberte skupiny, pro níž chcete nastavit výchozí pohledy, a dvakrát na ni poklepejte nebo klikněte na ikonku tužky.
 8. Výběr skupiny

   

 9. Přejděte do záložky Výchozí formuláře. Zde vidíte seznam všech modulů, pro něž můžete nastavit výchozí formuláře.
 10. Výchozí formuláře

   

 11. Vyberte pro moduly výchozí formuláře. Například, pokud chcete, aby Manažer měl formulář Poptávka, zvolíte ten. Svou volbu potvrďte kliknutím na Uložit. Pokud nevíte, kde se vzaly různé formuláře, přejděte na článek Návrh vlastního formuláře.
 12. Poznámka
  Pokud nastavíte výchozí pohledy, již neplatí, že se při změně typu na položce mění i formulář (viz Návrh vlastního formuláře). Ten zůstává stejný tak, jak je pro danou skupinu nastaveno jako výchozí.

  Výběr výchozího formuláře

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce