Outlook CRM Background

 
Ve výchozím nastavení mohou všichni uživatelé vidět a měnit hodnoty ve všech polí. Vy můžete změnit oprávnění a viditelnost určitých polí v závislosti na rolích a modulech uživatelů.

Obsah

 1. Změna oprávnění
 2. Vytvoření povinných/volitelně povinných polí

Změna oprávnění

 1. Přejděte do sekce Skupiny v Centru pro správu. Pro možnost se přihlásit je třeba mít účet eWay-CRM s administrátorskými právy.
 2.  

 3. Klikněte na ikonu tužky u skupiny System, kde můžete skrýt pole všem uživatelům, anebo vybertr konkrétní skupinu a pole skryjte pouze této skupině uživatelů.
 4. Práva na pole

   

 5. Přejděte do záložky Oprávnění na pole.
 6. Moduly práv na pole

   

 7. Vyberte modul, v němž chcete pole skrýt. Objeví se vám seznam všech polí, která jsou v tomto modulu dostupná. V rozbalovacím menu vyberte úroveň oprávnění.
 8. Práva na pole

   

  • Uživatelé mají plnou kontrolu nad tímto polem: uživatelé mohou měnit hodnoty tohoto pole.
  • Uživatelé mají plnou kontrolu nad tímto polem u svých položek: uživatelé mohou měnit hodnoty pouze u svých vlastních položek. Hodnoty jiných položek pro ně nejsou viditelné.
  • Uživatelé vidí toto pole, ale nemohou měnit jeho hodnotu: uživatelé mohou vidět hodnoty v tomto poli, ale nemohou je měnit.
  • Uživatelé nevidí toto pole: Uživatelé v tomto sloupci nemohou vidět hodnoty, ale mohou s tímto sloupcem pracovat. Například toto oprávnění můžete použít, v případě, kdy vaši zaměstnanci musí pracovat s některými sloupci, ale neměli by vidět jejich skutečné hodnoty.
  • Uživatelé nevidí toto pole ani nemohou pracovat s jeho hodnotami: Uživatelé nevidí hodnoty tohoto pole, a ani je nemohou měnit.

   

 9. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.
 10. Synchronizovat data eWay-CRM

Vytvoření povinných/volitelně povinných polí

Přejděte do sekce Skupiny v Centru pro správu a klikněte na editaci skupiny System jako v předchozí části. Klikněte na záložku Oprávnění na pole a vyberte si pole přímo ve sloupečku oprávnění.

Nastavení povinného nebo volitelného pole

 
Povinný: uživatelé do tohoto pole musí vložit hodnotu. V případě, že je pole prázdné, položka nemůže být uložena. Toto pole bude označeno červenou barvou v okně položky.

Povinné pole

 
Volitelně povinný: uživatelé mohou toto pole ponechat prázdné, ale systém se uživatelů před uložením zeptá, zda chtějí toto pole ponechat prázdné. Pole bude označeno žlutou barvou v okně položky.

Volitelné pole

 
Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

Synchronizovat data eWay-CRM

Pomohl Vám článek?

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce