Outlook CRM Background

Ve výchozím nastavení mohou všichni uživatelé vidět a měnit hodnoty ve všech polí. Vy můžete změnit oprávnění a viditelnost určitých polí v závislosti na rolích a modulech uživatelů.

Obsah

 1. Změna oprávnění
 2. Vytvoření povinných/volitelně povinných polí

Změna oprávnění

 1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM podržte klávesu SHIFT a klikněte na tlačítko Centrum pro správu, abyste se dostali do původního administračního nastavení.
 2. Ikona Centra pro správu

 3. Pod záložkou Uživatelé a oprávnění klikněte na položku Práva na pole.
 4. Práva na pole

   

 5. Ve sloupci Skupiny klikněte na položku System. Zde můžete skrýt pole buď všem uživatelům, nebo vybrat konkrétní skupinu a pole skrýt pouze této skupině uživatelů.
 6. Práva na pole

   

 7. Ve sloupci Název dvojitým kliknutím klikněte na jakýkoliv modul.
 8. Moduly práv na pole

   

 9. Objeví se vám seznam všech polí, která jsou dostupná v tomto modulu. V rozbalovacím menu vyberte úroveň oprávnění.
 10. Práva na pole

   
  Uživatelé mají plnou kontrolu nad tímto polem: uživatelé mohou měnit hodnoty tohoto pole.
  Uživatelé mají plnou kontrolu nad tímto polem u svých položek: uživatelé mohou měnit hodnoty pouze u svých vlastních položek. Hodnoty jiných položek pro ně nejsou viditelné.
  Uživatelé vidí toto pole, ale nemohou měnit jeho hodnotu: uživatelé mohou vidět hodnoty v tomto poli, ale nemohou je měnit.
  Uživatelé nevidí toto pole: Uživatelé v tomto sloupci nemohou vidět hodnoty, ale mohou s tímto sloupcem pracovat. Například toto oprávnění můžete použít, v případě, kdy vaši zaměstnanci musí pracovat s některými sloupci, ale neměli by vidět jejich skutečné hodnoty.
  Uživatelé nevidí toto pole, ani nemohou pracovat s jeho hodnotami: Uživatelé nevidí hodnoty tohoto pole, a ani je nemohou měnit.
   

 11. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.
 12. Synchronizovat data eWay-CRM

Vytvoření povinných/volitelně povinných polí

Postupujte podle kroků 1-3, které byly popsané výše a vyberte si typ pole z rozbalovacího menu.

Nastavení povinného nebo volitelného pole

 
Ne: uživatelé toto pole mohou ponechat prázdné. Pro toto pole není použita žádná barva.

Nepovinné pole

 
Povinný: uživatelé do tohoto pole musí vložit hodnotu. V případě, že je pole prázdné, položka nemůže být uložena. Toto pole bude označeno červenou barvou v okně položky.

Povinné pole

 
Volitelně povinný: uživatelé mohou toto pole ponechat prázdné, ale systém se uživatelů před uložením zeptá, zda chtějí toto pole ponechat prázdné. Pole bude označeno žlutou barvou v okně položky.

Volitelné pole

 
Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

Synchronizovat data eWay-CRM

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.