Outlook CRM Background

Ve výchozím nastavení mohou všichni uživatelé vidět a měnit hodnoty ve všech polí. Vy můžete změnit oprávnění a viditelnost určitých polí v závislosti na rolích a modulech uživatelů.

Obsah

 1. Změna oprávnění
 2. Vytvoření povinných/volitelně povinných polí

Změna oprávnění

 1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Administrační nastavení.

 2. Pod záložkou Uživatelé a oprávnění klikněte na položku Práva na pole.

 3. Ve sloupci Skupiny klikněte na položku System. Zde můžete skrýt pole buď všem uživatelům, nebo vybrat konkrétní skupinu a pole skrýt pouze této skupině uživatelů.

 4. Ve sloupci Název dvojitým kliknutím klikněte na jakýkoliv modul.

 5. Objeví se vám seznam všech polí, která jsou dostupná v tomto modulu. V rozbalovacím menu vyberte úroveň oprávnění.

  Uživatelé mají plnou kontrolu nad tímto polem: uživatelé mohou měnit hodnoty tohoto pole.
  Uživatelé mají plnou kontrolu nad tímto polem u svých položek: uživatelé mohou měnit hodnoty pouze u svých vlastních položek. Hodnoty jiných položek pro ně nejsou viditelné.
  Uživatelé vidí toto pole, ale nemohou měnit jeho hodnotu: uživatelé mohou vidět hodnoty v tomto poli, ale nemohou je měnit.
  Uživatelé nevidí toto pole: Uživatelé v tomto sloupci nemohou vidět hodnoty, ale mohou s tímto sloupcem pracovat. Například toto oprávnění můžete použít, v případě, kdy vaši zaměstnanci musí pracovat s některými sloupci, ale neměli by vidět jejich skutečné hodnoty.
  Uživatelé nevidí toto pole, ani nemohou pracovat s jeho hodnotami: Uživatelé nevidí hodnoty tohoto pole, a ani je nemohou měnit.

 6. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

Vytvoření povinných/volitelně povinných polí

Postupujte podle kroků 1-3, které byly popsané výše a vyberte si typ pole z rozbalovacího menu.

Ne“: uživatelé toto pole mohou ponechat prázdné. Pro toto pole není použita žádná barva.

Povinné“: uživatelé do tohoto pole musí vložit hodnotu. V případě, že je pole prázdné, položka nemůže být uložena. Toto pole bude označeno červenou barvou v okně položky.

Volitelně povinný“: uživatelé mohou toto pole ponechat prázdné, ale systém se uživatelů před uložením zeptá, zda chtějí toto pole ponechat prázdné. Pole bude označeno žlutou barvou v okně položky.

Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.