Outlook CRM Background

eWay-CRM vám ponúka prispôsobiteľné povolenia používateľov, ktoré vám umožňujú obmedziť alebo limitovať prístup k poľu alebo modulu pre konkrétne skupiny používateľov.

Nastavenia povolení pre pole

  1. Na hlavnom páse kariet v eWay-CRM kliknite na  tlačidlo  Centrum pre správu, aby ste sa dostali do pôvodného administračného nastavenia.

Ikona Centra pro správu

  1. Vyberte položku Skupiny a vyberte užívateľskou skupinu, pre ktorú chcete aplikovať oprávnenia. V prípade, že chcete zmeniť oprávnenia pre všetky užívateľské skupiny, vyberte Systém.

Oprávnění na pole

 

  1. V okne skupiny kliknite na záložku Oprávnenia na pole, vyberte modul a v stĺpci Názov môžete vidieť všetky dostupné polia pre vybraný modul (vrátanie vlastných polí).

Práva na pole

 

 1. Pre každé pole môžete vybrať jednu z týchto úrovní povolení:
  • Používatelia majú nad týmto poľom úplnú kontrolu.
  • Používatelia majú úplnú kontrolu nad týmto poľom pre svoje položky.
  • Používatelia môžu vidieť toto pole, ale nemôžu zmeniť jeho hodnotu.
  • Používateľom sa toto pole nezobrazuje.
  • Používatelia nemôžu vidieť toto pole ani interagovať s jeho hodnotami.

Prečítajte si viac o právach v poliach  tu.

Nastavenie povolení pre moduly

  1. Na hlavnom páse s nástrojmi v eWay-CRM kliknutím na tlačidlo Centrum pre správu, aby ste sa dostali do pôvodného administračného nastavenia.

Ikona Centra pro správu

  1. Vyberte položku Povolenia pre moduly a potom vyberte skupinu používateľov, na ktorú chcete použiť povolenia.

Oprávnění na moduly

 

 1. Pre každý riadok na karte Povolenia modulu môžete vybrať nasledujúce možnosti:

Pre stĺpce Zobraziť, Upraviť a Odstrániť:

 • Používatelia môžu vidieť všetky položky
 • Používatelia môžu vidieť položky viazané na kategórie, ktorých sú členmi
 • Používatelia môžu vidieť položky spojené s ich projektmi, príležitosťami, spoločnosťami a kontaktmi
 • Používatelia môžu vidieť položky, ktoré sú s nimi spojené
 • Používatelia môžu vidieť svoje položky
 • Používatelia modul vôbec nevidia

Práva na moduly

Pre stĺpce Vytvoriť a podobne pre Exportovať:

 • Používatelia môžu vytvárať nové položky
 • Používatelia nemôžu vôbec vytvárať nové položky

Práva na moduly

Prečítajte si viac o právach modulu tu.

Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme.