Jak připojit e-maily ke společnostem

Připojte e-maily ke společnostem automaticky nebo manuálně v eWay-CRM

Jak používat eWay-CRM » E-maily » Jak připojit e-maily ke společnostem

V eWay-CRM si můžete vybrat, zda chcete e-maily uložit z/do společností automaticky nebo manuálně.

Jak uložit e-maily automaticky

Nastavte si podmínky pro automatické ukládání e-mailů do společností v eWay-CRM pod tlačítkem Nastavení eWay-CRM > E-maily.

Nyní, když kliknete na Odeslat ve vaší aplikaci Outlook, eWay-CRM bude vyhledávat společnost v databázi. Jestliže společnost vyhledá, eWay-CRM k ní připojí tento e-mail. Všechny e-maily pak najdete pod záložkou E-maily na kartě dané společnosti.

Odesílané e-maily také můžete připojit k Nadřazeným položkám, jako jsou: příležitost nebo projekt, ve kterých je tato společnost nastavena jako zákazník.

Klikněte na  a v samostatném okně se vám otevře příležitost/projekt. Pokus kliknete na  zobrazí se seznam pro vyhledání příležitosti/projektu nebo můžete kliknout na  k vyprázdnění pole.

Klikněte na OK a e-mail se vám uloží do eWay-CRM nebo pokud e-mail uložit nechcete, klikněte na Storno.

Jak uložit e-maily manuálně

Ve vaší doručené poště klikněte pravým tlačítkem myši na e-mail a vyberte Uložit do eWay-CRM.

Otevře se vám okno, které vidíte níže na obrázku.

Klikněte na Ano pro otevření e-mailu v eWay-CRM. V dialogovém okně se můžete ujistit, zda eWay-CRM vyhledal společnost a můžete ji vidět v záložce Společnosti ve spodní části okna.

Jestliže eWay-CRM společnost automaticky nevyhledal, můžete ji sami přidat pomocí tlačítka Připojit > Společnost na horním pásu karet.

Nebo můžete e-maily přetáhnout pomocí myši z vaší doručené pošty do záložky E-maily. Tato volba vám pomůže zejména v případě, že chcete uložit několik e-mailů najednou.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!