Jak zobrazit položky z eWay-CRM na seznamu úkolů v Microsoft Outlook

Získejte data z eWay-CRM do vaše seznamu úkolů v aplikaci Outlook

Jak používat eWay-CRM » Úkoly » Jak zobrazit položky z eWay-CRM na seznamu úkolů v Microsoft Outlook

Jestliže v úkolu v aplikaci Outlook přiřadíte nadřazenou položku (příležitost, projekt, společnost, úkol), tento úkol bude také uložen do eWay-CRM. Od této chvíle můžete s úkolem pracovat jak v aplikaci Microsoft Outlook, tak v eWay-CRM. Vše je automaticky synchronizované.

Při práci s vašimi úkoly v aplikaci Microsoft Outlook, budete pravděpodobně chtít vidět Nadřazené položky (příležitosti/projekty), Společnost, Kontaktní osoba v seznamu úkolů tak, jak je znázorněno na obrázku níže.

Zobrazení těchto sloupců:

  1. Pravým tlačítkem myši klikněte na název jakéhokoliv sloupce v modulu Úkoly v aplikaci Microsoft Outlook a vyberte Nastavení zobrazení.


  2. V dialogovém okně vyberte položku Sloupce.

  3. Chcete-li přidat sloupec Společnost, zvolte Často používaná pole, vyberte Společnost a klikněte na tlačítko Přidat.


  4. Chcete-li přidat sloupec Nadřazená položka a Kontakt, zvolte Pole složky definovaná uživatelem, vyberte Nadřazená položka (eWay-CRM) a Kontakt (eWay-CRM) a klikněte na tlačítko Přidat.


  5. Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů můžete sloupce srovnat do správného pořadí.

  6. Potvrďte váš výběr pomocí tlačítka OK.

Nyní sloupce Společnost, Nadřazená položka (eWay-CRM) a Kontakt (eWay-CRM) jsou zobrazeny na seznamu úkolů v aplikaci Microsoft Outlook.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!