Jaroslav Soukup, jednatel/managing director (Soukup s.r.o.)

CRM systém eWay jsme začali používat od začátku letošního roku. Důvodem tohoto rozhodnutí bylo vytvořit systém, kde bychom mohli sledovat všechny události ve vazbě na obchodní případy, protože naši obchodníci jsou každý na jiném místě a byla nutná koordinace z centra firmy. To jistě splnilo svůj účel. Pohodlné zakládání nabídek, sledování komunikace a zejména prostor pro osobní poznámky k obchodnímu případu jsou přínosem. V současnosti nevyužíváme všechny vlastnosti systému, také proto že nemáme velké množství případů a jedná se o komplexní celky, často celé projekty; eWay tedy používáme pro zachycení komunikace, plánování schůzek a dalšího kontaktu se zákazníkem. Samozřejmě po převedení příležitosti na projekt jsou po ruce všechna domluvená fakta, což usnadňuje realizaci. Musím říci, že eWay vnesl do našeho systému více organizace, je tedy jen na nás, abychom využili všech jeho vlastností.