eWay-CRM Header

Moduly

Pozrite sa na najdôležitejšie moduly eWay-CRM.

Kontakty

Modul Kontakty je určený pre kompletnú správu a evidenciu všetkých obchodných kontaktov v eWay-CRM. Ide o odlišný modul ako rovnomenný modul v programe Microsoft Outlook. eWay-CRM je však s modulom Kontakty v MS Outlooku plne kompatibilný a ponúka funkciu pre obojsmernú synchronizáciu záznamov.

Vďaka premyslenej integrácii nie je nutné kontakt spravovať na viacerých miestach a navyše je možné používať aj riešenie tretích strán pre synchronizáciu položiek s mobilnými telefónmi či smartfónmi a mať tak informácie neustále po ruke.

Okrem základných údajov a kontaktných informácií je možné ku kontaktu do eWay-CRM ukladať poznámky, evidovať históriu elektronickej komunikácie či prikladať dokumenty.

Okno kontaktu v eWay-CRM

Spoločnosti

Slúži pre správu firiem bez ohľadu na to, či sú to Vaši odberatelia, dodávatelia alebo partneri či dokonca konkurenti. Integrácia s obchodným registrom (ORSR) a európskym registrom platcov DPH ponúka pohodlnú cestu, ako spoločnosť v eWay-CRM založiť.

Na karte spoločnosti sú na prvý pohľad k dispozícii osoby (kontakty), ktoré vo firme pracujú, zoznamy dopytov a projektov. Každý tak veľmi rýchlo zistí, čo daná firma dopytuje alebo v akom stave sú jej zákazky.

Sledovanie komunikácie je kapitola sama o sebe, ale nie kapitola oddelená. Špeciálne záložky Denník a Dokumenty sú pravé miesto, kde nájdete správy z rokovaní a telefónnych hovorov. Vďaka pohodlnej integrácii s MS Outlookom je pretiahnutie e-mailov do eWay-CRM otázka sekundy.

Poslednou – avšak nemenej dôležitou – oblasťou sú financie. Záložka Doklady umožňuje zobraziť si jednotlivé faktúry vrátane informácií o ich úhradách.

Okno společnosti v eWay-CRM

Príležitosti

Modul Príležitosti je úžasný pomocník pre evidenciu dopytov. Obchodníci majú priestor pre zapisovanie priebehu prác na príležitosti a pre plánovanie ďalších aktivít.

Samozrejmosťou je tiež elegantné prevedenie na e-maily Microsoft Outlooku a možnosť prikladať dokumenty.

Jednou z najprínosnejších funkcií je systém workflow. V eWay-CRM možno totiž nadefinovať zoznam krokov, ktoré je potrebné absolvovať pri spracovaní obchodného prípadu. Aplikácia potom obchodníka vedie jednotlivými krokmi a pomáha mu s jeho riešením.

Automaticky vie pripomenúť dôležitý termín či si vypýtať chýbajúci údaj alebo dokument.

Okno příležitosti v eWay-CRM

Projekty

Slúžia na evidenciu a správu projektov počas celého ich životného cyklu. Ako vedúci oddelenia môžete v eWay-CRM systéme definovať pracovné postupy pre jednotlivé typy projektov a zabezpečiť tak, že všetci pracovníci budú dodržiavať Vami stanovené pravidlá.

Projektoví manažéri môžu v eWay-CRM na karte projektu sledovať vzťah medzi plánovanými a reálnymi údajmi a v spojení s ďalšími modulmi ihneď zistiť, aké sú náklady členov celého tímu. Majú tiež možnosť viesť si priamo v eWay-CRM podrobný projektový denník, vďaka ktorému pri realizácii ďalších zákaziek zistia, kde naposledy urobili chybu a môžu sa jej nabudúce vyvarovať. Vy, ako ich nadriadený, budete mať zase dokonalý prehľad o všetkých projektoch svojho oddelenia.

K projektom v systéme eWay-CRM možno samozrejme prikladať ponuky, zmluvy,
zápisnice z rokovania či evidovať všetku emailovú komunikáciu medzi oboma stranami.
Úplne iný rozmer nadobúda tento modul v spojení s reportami, vďaka ktorým iba jedným kliknutím zistíte porovnanie naprieč jednotlivými projektmi, efektivitu projektových manažérov či odhalíte najefektívnejší tímy.

Okno projektu v eWay-CRM

Marketing

Väčšina organizácií dnešnej doby sa dostane do stavu, kedy potrebuje komunikovať so svojimi klientmi či záujemcami a to cielene a efektívne. Marketingový modul v eWay-CRM umožňuje jednoduché vytváranie personifikovaných e-mailov. Zaisťuje prepojenie s dodatočnými aktivitami (napr. telefonát či list) a navyše až prekvapivo ľahko získava spätnú väzbu.

Profesionálny e-mail ponúka automatický prevod na oslovenie mena či rozpoznanie pohlavia adresáta. Prestaňte tráviť čas ručným dopĺňaním dát a sústreďte sa na to, čo je naozaj dôležité – ako si udržať existujúcich a prilákať nových zákazníkov.

Okno marketingové kampaně v eWay-CRM

Denník

Modul Denník slúži k evidencii poznámok, zápisníc alebo telefónnych hovorov. Je ideálnym miestom, kam zapísať všetky dôležité informácie o komunikácii s tým, že sú denníky zviazané s príležitosťami, projektami či spoločnosťami- jednoducho s tým objektom, na ktorý sa vzťahujú.
Súčasťou každého rokovania je aj súpis následných krokov, ktoré v eWay-CRM evidujeme v podobe úloh. Na to sme pri návrhu denníka mysleli tiež, takže v dolnej časti okna je mimo iného záložka Úlohy, kde možno následné kroky ľahko plánovať. Áno, jedná sa o úlohy Microsoft Outlooku, v ktorom sa Vám úlohy, samozrejme, súbežne ihneď objavujú.
Malá perlička na záver: Ak zviažete denník s projektom, systém ho automaticky nadviaže aj na spoločnosť, ktorú máte pri projekte uvedenú ako odberateľa. Na karte spoločnosti potom nájdete sumarizované všetky denníky, ktoré išli naprieč všetkými projektmi a na karte projektu len tú komunikáciu, ktorá sa vzťahuje ku konkrétnej zákazke.

Okno deníku v eWay-CRM

Dokumenty

Modul Dokumenty slúži pre kompletnú správu všetkých súborov, ktoré v súvislosti s riadením projektov a obchodných aktivít do systému eWay-CRM prikladáte.

Hlavnou výhodou je, že uložené dokumenty sú prístupné priamo v Microsoft Outlook a už nie je potrebné hľadať ich v iných správcovských aplikáciách. Dokumenty môžu byť ľubovoľného typu, napríklad Microsoft Word, Excel, PDF, obrázky atď.

Podobne ako pri module Denník, aj tu sa pravá sila modulu objaví v spojení s ďalšími položkami – s projektmi, spoločnosťami či obchodnými kontaktmi. Projektoví manažéri môžu do systému eWay-CRM vkladať špecifikácie, správy z rokovania a odovzdávacie protokoly, obchodní manažéri naopak objednávky, zmluvy, atď.

Súčasťou eWay-CRM sú aj zásuvné moduly pre Microsoft Word a Microsoft Excel. Z týchto programov potom môžete súbory vkladať do eWay-CRM stlačením jediného tlačidla!

Určite sa Vám tiež bude páčiť naše funkcia pre verzovanie súborov. Nestratíte nikdy žiadne verzie vašich dokumentov. Vyskúšajte!

Okno dokumentu v eWay-CRM

E-maily

E-maily, prijaté do aplikácie Microsoft Outlook, je možné ukladať aj do systému eWay-CRM. Zaistíte tak, že sa záznam o elektronickej komunikácii archivuje v systéme a zostane uchovaný, aj keď ho užívateľ zmaže zo svojej poštovej schránky.

eWay-CRM umožňuje automatickú evidenciu prichádzajúcich a odchádzajúcich e-mailov a automatické zväzovanie s osobami, ktorých sa týkajú. V eWay-CRM tak môžete bez zvýšeného úsilia evidovať komunikáciu s klientom. V prípade, že je pracovník, ktorý s klientom koná na dovolenke, môže kolega plne zastúpiť jeho prácu.

Ak sa po niekoľkých rokoch zákazník rozhodne vykonať úpravy projektu, ktorý ste pre neho realizovali, je získanie dva roky starých informácií z elektronickej pošty záležitosťou jednoduchého otvorenia karty príslušného kontaktu a kliknutím na záložku E-maily v systéme eWay-CRM. Všetko navyše bez ohľadu na to, či pracovník, ktorý mal projekt pred rokmi na starosti, vo firme pracuje, alebo nie.

Okno e-mailu v eWay-CRM

Úlohy a kalendár

Jeden z modulov, kde je naplno vidieť tesné prepojenie eWay-CRM s Microsoft Outlookom. eWay-CRM využíva kartu outlookových úloh a pridáva do nej známy systém záložiek.

Najčastejšie využitie nachádzajú úlohy pri plánovaní následných krokov (napr. „Zavolať“, „Poslať ponuku“, „Pripraviť podklady“, …) v príležitostiach, projektoch alebo priamo na karte konkrétneho zákazníka.

Kalendár je ďalší z modulov, kde eWay-CRM priamo preberá prostredie MS Outlooku. Slúži najčastejšie pre plánovanie schôdzok, ale niektorí ľudia sú zvyknutí si do kalendára plánovať aj „úlohy“ (napr. Príprava ponuky), pretože im vyhovuje časové zobrazenie.

Kalendár je možné pohodlne vytvoriť priamo z prostredia MS Outlooku, kde potom len stačí vybrať v spodnej časti projekt, príležitosť alebo spoločnosť, ku ktorým udalosť patrí. Druhá možnosť je, samozrejme, vytvorenie udalosti priamo z karty položky, napríklad projektu alebo príležitosti.

Veľmi užitočnou funkciou je prevod kalendára na denník. Ak synchronizujete kalendár so smartfónom a tabletom a situácia Vám nedovolí na porade otvoriť notebook, možno všetko zapísať priamo do poznámky kalendára. Potom – v pokoji v kancelárii – len kliknete pravým tlačidlom na udalosť a vyberiete „Previesť na denník“. Systém Vám sám pripraví zápisnicu.

Okno úkolu v eWay-CRM

Reporty

eWay-CRM disponuje tiež modulom Reporty, ktorý obsahuje prednastavené zostavy. Manažérom, ale aj ďalším pracovníkom ponúka rôzne pohľady na uložené dáta.
Možno napríklad vyčítať úspešnosť konkrétneho obchodníka, najlepší zdroj dopytov či vybrať zoznam príležitostí bez naplánovaných úloh.

Ste len pár kliknutí od toho, aby ste zistili finančnú výnosnosť projektov, ziskovosť či obratovosť zákazníkov alebo prehľad dochádzky (pracovných výkazov) zamestnanca v danom mesiaci.

Report vygenerovaný v eWay-CRM

Neváhajte a vyskúšajte!

Stlačte tlačilo a stiahnite si eWay-CRM zdarma.