Outlook CRM Background

Vzdialená pomoc

Nástroj vzdialenej podpory používaný konzultantmi eWay-CRM.

Pre spustenie vzdialenej podpory prostredníctvom vzdialenej podpory prostredníctvom nástroja eWay-CRM Instant Support:

  1. Kliknite na odkaz nižšie pre stiahnutie a inštaláciu eWay-CRM Instant Support.
  2. Instant Support Vám vygeneruje bezpečnostný kľúč. Dajte ho našemu konzultantovi, aby ste mu umožnili prístup na vašu obrazovku.