Outlook CRM Background

eWay-CRM uľahčuje organizovanie projektov v spoločnosti Hager

Český Hager je z oblasti, ktorá je veľmi špecifická. Rieši projekty v oblasti výstavby bytov, administratívnych budov a hotelov. Je to technická oblasť, ktorá je vo veľkej miere o ľuďoch, vzťahoch, kvalitných produktoch a službách.

 

Skupina Hager poskytuje riešenia v oblasti elektrozariadení pre bytové, priemyselné a komerčné budovy. Ich produkty nájdete v oblastiach, ako je distribúcia energie, vedenie káblov a podláh, ovládanie osvetlenia a inteligentné riadiace systémy a nabíjanie elektrických vozidiel. Aj keď skupina pôsobí vo viac ako 100 krajinách, spoločnosti sa darí udržiavať ducha rodinného podniku, ktorý stavia na partnerstve a spoľahlivosti.

Pavel Hanuš zo skupiny Hager Group bol od prvého momentu manažérom predaja pri implementácii CRM systému vo firme. EWay-CRM nechal nastaviť nielen na sledovanie aktivít kolegov v obchodnom oddelení, ale aj na to, aby bol nástrojom strategického riadenia podniku.

 

Cesta k eWay-CRM

Spoločnosť hľadala CRM systém pre podnik v Českej republike. Pavel Hanuš sa zoznámil s viacerými CRM systémami, vrátane tých najznámejších ako Microsoft Dynamics alebo Salesforce. Dva CRM sa dostali do konečného výberu– eWay-CRM a Raynet. Vyhral eWay-CRM.

Pre výber eWay-CRM existovalo niekoľko dôvodov. Jedným z nich bol prístup pána Tvoríka (obchodného riaditeľa), ktorý bol proklienstcký a nápomocný. Bolo zrejmé, že systému veľmi dobre rozumel. Podobný bol aj prístup pána Mikeša (projektového manažéra) a programátorov počas implementácie. Tretí dôvod bol, že systém je súčasťou Outlooku. Spoločnosť nemusí mať žiadny ďalší systém a celý tím môže pracovať v jednom prostredí.

Hlavnými dôvodmi výberu sú jednoduchosť a umiestnenie v programe Outlook. Spoločnosť oceňuje aj odbornosť a pomoc pri implementácii.

Implementácia mala niekoľko fáz

Na začiatku mal Pavel Hanuš pripravených asi 70% úlohy, najmä z hľadiska vzhľadu a funkcií.

Nastavenie pracovných postupov projektov a ponúk chvíľu trvalo. Spoločnosť sa rozhodla spojiť moduly Príležitosti a Projekty do jedného, t.j. v rámci  Projekty. Dali príležitosť ako prvú fázu ponuky. Prispôsobenia sú veľkou výhodou eWay-CRM.

Implementácii venovali veľa času a podrobne spoznali všetky moduly. Pán Mikeš vždy zapracoval požiadavky a poslal výstup na testovanie. Po záverečnej fáze sa uskutočnilo školenie pre obchodníkov a začala sa plná prevádzka.

 

Keď sa na niečo zabudlo, pridalo sa to retroaktívne

Pôvodný odhad implementácie bol 2 mesiace, ale došlo k mnohým zmenám a spoločnosť postupne prispôsobovala CRM svojim vlastným potrebám. Tím už mal skúsenosti s CRM systémami, a tak sa snažili vložiť do eWay-CRM čo najviac informácií. Chceli byť tiež pripravení na možné personálne zmeny v budúcnosti.

Údaje sa do CRM systému pridávali postupne. Na samom začiatku predajný tím používal rôzne excely, poznámky, dokumenty, výhľady a pripomienky. Teraz je všetko v jednom systéme. Počiatočná časová investícia môže byť vyššia, ale prinesie úspory do budúcnosti.

Čo hovoria kolegovia?

Uskutočnilo sa dvojhodinové úvodné školenie s projektovým manažérom eWay-CRM Marekom Mikešom. Potom nasledovali drobné úpravy. Po poslednom druhom tréningu všetci pracujú so systémom.

Hagerov CRM systém je čo najotvorenejší. Spoločnosť obmedzila iba mazanie pre kolegov. Predajný tím sa zameriava na zapisovanie iba stručných a dôležitých informácií. Potom zapisovanie údajov trvá iba asi 30 minút denne.

eWay-CRM sa nastavuje intuitívne. Zápisnice zo schôdzí pomáhajú predajnému tímu efektívne pracovať s informáciami. Za normálnych okolností každé stretnutie vytvára 2-3 úlohy vo forme spracovania ponuky alebo inej aktivity. Práca s CRM systémom ukazuje, kto dokáže plánovať a rozpoznať potreby klienta.

Aby Pavel Hanuš uľahčil svojim kolegom začať s eWay-CRM, vytvoril podrobnú príručku popisujúcu základné procesy.

 

Ako vyzerá typický projekt

Predajný tím spracováva dva typy projektov, tzv. projekt a ponuku. Projekt je dlhodobá jednotka pozostávajúca z niekoľkých ponúk zostavených v SAP. Takéto projekty môžu byť v riešení 2 až 3 roky. Pri dlhodobých činnostiach sa bude využívať workflow v eWay-CRM a vzájomne prepojených záznamoch.

Denný chlieb sa ponúka rádovo od desiatok tisíc do stoviek tisíc korún, ktoré sa budú realizovať v horizonte týždňov alebo mesiacov. Typickým klientom je veľkoobchodník, montážna spoločnosť alebo výrobca rozvádzačov.

Aké výzvy čakajú Hagera

Tento rok si spoločnosť stanovila za cieľ zamerať sa na iný typ zákazníkov. Po novom sú partnermi nielen pre veľkoobchodníkov, ale aj pre výrobcov rozvádzačov, elektroinštalačných firiem a projektantov. CRM systém im pomôže monitorovať vývoj novej stratégie.

Realizácia niektorých projektov trvá veľmi dlho a trvá niekoľko rokov. Rokovania niekedy začínajú zámerom investora, pokračujú prostredníctvom architektov a projektantov, až kým neprejdú ku generálnemu dodávateľovi, výrobcovi rozvádzačov a veľkoobchodu. V spoločnosti Hager vám platforma eWay-CRM uľahčí prácu. Na ceste sa nič nestratí a nič sa nezabudne.

 

Hľadáte to isté? Skúste!

Stlačte tlačidlo a stiahnite si eWay-CRM zadarmo.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme.