Outlook CRM Background

DPU Revit

Prípadová štúdia pre eWay-CRM.

Profil klienta

DPU REVIT s.r.o. je menšia spoločnosť s 15 zamestnancami, ktorá pripravuje projektovú dokumentáciu, žiadosti o grant a výberové konania na modernizáciu stavieb.

www.dpurevit.cz

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DPI Revit

Ciele

Naším cieľom bolo nájsť jednoduchý informačný systém, ktorý by spĺňal všetky štandardné crm predpoklady a ktorý by nebol veľkým žonglérom s veľkými databázami a zložitým prostredím. Potrebovali sme hlavne riadiť a vyhodnocovať obchodné príležitosti, koordinovať proces, vyhodnocovať zazmluvnené objednávky, zaznamenávať kontakty, udržiavať komunikáciu a ukladať dokumenty.

Situácia pred implementáciou eWay-CRM

Naša spoločnosť použila CRM systém šitý na mieru konkrétnej poskytovanej službe. Keď sme potrebovali do systému implementovať doplnkové služby s rôznymi procesmi, zistili sme, že úprava existujúceho systému by bola príliš drahá a navyše by nám v budúcnosti opäť prekážalo vysoko špecializované prostredie. Ďalším problémom bolo vyhľadávanie, hodnotenie a komunikácia. V jednom systéme sme mali e-maily, v inom systéme sme mali dokumenty a v inom systéme sme mali príležitosti a zmluvy. Bohužiaľ, to bolo príčinou mnohých chýb, ktoré nás stáli čas a peniaze.

Implementácia eWay-CRM

Implementácia eWay, vrátane prípravy, nám trvala asi 3 mesiace. V porovnaní s inými systémami, ktoré som pomáhal implementovať v predchádzajúcej práci, je to naozaj veľmi rýchle. Bolo to spôsobené najmä tým, že eWay je jednoduchý systém a beží v prostredí Outlooku, ktoré dobre poznáme. Veľmi nám pomohlo, že sme od začiatku presne vedeli, čo od CRM systému očakávame a dokázali sme dobre špecifikovať zadanie. Ušetrili sme veľa času. Tiež sa nám páčilo, že sme mnohé užívateľské prispôsobenia spravovali sami bez zapojenia dodávateľa. To nie je možné pri väčšine CRM systémov a implementácia je neúmerne predĺžená a drahá.

Dva roky od implementácie

„So systémom eWay pracujeme každý deň a priniesol nám to, čo sme od neho očakávali. Je to jednoduché, máme prehľad o aktivite obchodu a aktuálnom vlastnom obsahu. Ľahko a rýchlo nájdeme všetku komunikáciu a všetky dokumenty k objednávke sú jednoducho uložené spolu s objednávkou. Sme schopní vyškoliť nového kolegu sami v priebehu jedného dňa. Na začiatku sme sa obávali, že systém spomalí prácu s Outlookom, ale ani tento strach sa nepotvrdil. Dnes nám systém poskytuje informácie pre efektívny marketing, riadenie predaja a implementácie bez toho, aby nás „obťažoval“.

Martin Ištvánek, obchodný riaditeľ

Hľadáte to isté? Skúste!

Stlačte tlačidlo a stiahnite si eWay-CRM zadarmo.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme.