Outlook CRM Background

ATRO s.r.o.

Prípadová štúdia pre eWay-CRM.

Profil klienta

Atro je slovenská spoločnosť dodávajúca chemikálie pre stavebný priemysel. Okrem predaja ponúka aj stavebné poradenstvo.

atro.sk

Atro

Situácia / Problém

Spoločnosť mala veľké množstvo nezaplatených faktúr od zákazníkov a značná časť pohľadávok nebola nikdy zaplatená.

Bolo potrebné nájsť riešenie, ale neprinesie to administratívnu záťaž.

Riešenie

Spoločnosť sa obrátila na eWay-CRM, ktoré už implementovala za účelom zaznamenávania komunikácie s klientmi. Používa sa od roku 2011 a vďaka počtu obchodných zástupcov často aj offline. Využíva prepojenie na účtovný systém Pohoda, faktúry sú uložené v eWay-CRM, takže všetka fakturácia je na firemnej karte.
Faktúry už boli spracované prostredníctvom systémov Pohoda a eWay-CRM a vznikla myšlienka vyvinúť riešenie na mieru.

Bolo vyvinuté automatické riešenie, kde sa všetko riadi časovou osou:

  1. eWay-CRM automaticky pošle klientovi pripomienku e-mailom (7 dní po termíne)
  2. eWay-CRM automaticky vygeneruje úlohu pre účtovné oddelenie, aby telefonicky vyzvalo na pohľadávku klienta (14 dní po lehote splatnosti)
  3. eWay-CRM automaticky vygeneruje úlohu „Poslať správu“ a predbežne sa vygeneruje do e-mailu. (14 dní po ukončení predchádzajúcej úlohy)
  4. eWay-CRM znova odošle pripomenutie e-mailom (7 dní po ukončení predchádzajúcej úlohy)
  5. eWay-CRM automaticky vygeneruje úlohu „Poslať správu 2“ (17 dní po ukončení „Poslať list“)
  6. eWay-CRM vygeneruje úlohu „Odovzdať vykonávateľom“ (14 dní po ukončení predchádzajúcej úlohy)

 

„Mnohé pohľadávky boli vyriešené zaslaním novej faktúry zákazníkovi, pretože mal niekde nastavenú pôvodnú.“

Branislav Bician, technický riaditeľ spoločnosti ATRO s.r.o.

Výsledky

Vymáhanie pohľadávok je teraz plne automatizované vďaka eWay-CRM.

Už nie sú žiadne finančné straty a pracovníkom sa šetrí veľa času.

Okrem automatického postupu má spoločnosť vyčíslené aj pohľadávky a úroky z omeškania.

Výsledný systém je plne prispôsobený a spolieha sa na dlhodobé know-how spoločnosti, všetky notifikácie v rámci pohľadávok sú označené firemným štýlom.

„S riešením som spokojný. Všetko prebehlo hladko a systém teraz pre nás stráži neplatičov.“

Branislav Bician, technický riaditeľ spoločnosti ATRO s.r.o.

Hľadáte to isté? Skúste!

Stlačte tlačidlo a stiahnite si eWay-CRM zadarmo.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme.