Outlook CRM Background

Assessment Systems International

Prípadová štúdia pre eWay-CRM.

Profil klienta

Assessment Systems International poskytuje služby v oblasti personálneho poradenstva a súvisiacich moderných nástrojov a produktov. Assessment Systems International zastupuje spoločnosti Hogan Assessment Systems a SCHUHFRIED v strednej a východnej Európe.

Má kancelárie v Astane, Belehrade, Bratislave, Budapešti, Moskve, Prahe a Varšave a svoje služby ponúka v Chorvátsku, Bulharsku, Nemecku, Rumunsku, na Ukrajine a v západnej Afrike.

www.asystems.as

Assessment Systems

Ciele

Vytvorte jedno pracovné prostredie pre zamestnancov na nastavenie správneho toku informácií vo firme prostredníctvom centrálnej databázy klientov, zdieľanej komunikačnej histórie a prehľadu projektov.

Implementujte firemné „best practices“ do CRM softvéru a zabezpečte zjednotenie procesov prostredníctvom pobočiek zo všetkých krajín, pomôžte zamestnancom s generovaním opakujúcich sa úloh a minimalizujte ľudské chyby.

Vytvorte súbor manažérskych reportov, ktoré pomôžu určiť ziskovosť jednotlivých pobočiek a ziskovosť jednotlivých produktov a služieb.

Situácia pred implementáciou eWay-CRM

Každý vo firme používal Microsoft Outlook ako základný nástroj na komunikáciu s klientmi. Rôzne tabuľky v Exceli mali pomôcť usporiadať vaše údaje. Zamestnanci však často zápasili s tým, kto zmenu vykonal a ktorá verzia bola vlastne správna. Komunikačný hluk z času na čas vyústil do situácií, keď klienta v rovnakej veci kontaktovali viacerí obchodní zástupcovia. Ziskovosť produktov / služieb, pobočiek alebo efektivity jednotlivých ľudí sa dala určiť, ale s Excelom to trvalo veľa úsilia a veľa hodín.

Implementácia eWay-CRM

eWay-CRM bol implementovaný v pobočkách v Českej republike, Maďarsku, na Slovensku, v Poľsku, Srbsku a Rusku. Údaje z hárkov programu Excel boli importované do eWay-CRM. Údaje z excelových tabuliek boli importované do eWay-CRM. Záznamy boli zlúčené s údajmi z účtovného systému, aby bolo možné načítať históriu fakturácie na klientskej karte. Keďže eWay-CRM je zabudovaný priamo do programu Microsoft Outlook, ľudia si softvér osvojili pomerne rýchlo. Samozrejme, pomohlo im niekoľko školiacich kurzov, kde boli vysvetlené základné funkcie a zodpovedané otázky. Zjednotená a zdieľaná firemná databáza sa používa každý deň. Všetci zamestnanci majú prístup k zákazníkom, dopytom a projektom. Zvykli si na nahrávanie dôležitých telefonátov, e-mailov, dokumentov a plánovania úloh v eWay-CRM.

Bezpečnostná politika bola nastavená tak, aby zamestnanci na rôznych úrovniach mali prístup presne k tým údajom, ktoré skutočne potrebujú. Do eWay-CRM sme implementovali aj obchodné procesy. Softvér prevedie používateľov ich každodennými rutinami a pracovnými postupmi pomáha udržiavať konzistentné údaje. Vďaka tomu má manažment zmysluplné správy.

Boli doručené všetky požadované reporty, najmä finančné výsledky za jednotlivé krajiny (pobočky), prehľad ziskovosti jednotlivých produktov a report o projektových manažéroch a ich finančných výhodách.

Dva roky od implementácie

eWay-CRM sa v Assessment Systems International používa od roku 2014. Odvtedy sa ľudia naučili efektívne pracovať so systémom a do softvéru bolo zapracovaných niekoľko vlastných, cenných pripomienok. Všetky ciele boli splnené tak dobre, že eWay-CRM bol nainštalovaný v ďalších pobočkách v Chorvátsku, Bulharsku, Nemecku, Rumunsku, na Ukrajine a v západnej Afrike.

Hľadáte to isté? Skúste!

Stlačte tlačidlo a stiahnite si eWay-CRM zadarmo.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme.