Outlook CRM Background

Zoskupovanie v eWay-CRM Webe uľahčuje sledovanie jednotlivých položiek v zozname. Existuje niekoľko spôsobov, ako zoskupiť položky:

1.Kliknite na ikonu zoskupenia v pravom hornom rohu zoznamu.

Ikona seskupení

2.Vyberte, podľa ktorého stĺpca alebo stĺpcov chcete zoznam zoskupiť. Stačí zaškrtnúť názov stĺpca a zoskupenie sa uskutoční okamžite.

Dialog seskupení

 

3.Po zatvorení dialógového okna uvidíte zoskupené položky v zozname podľa zvoleného kritéria. Môžete tiež vidieť súčty pre jednotlivé skupiny, ako aj pre celý stĺpec, ak stĺpec podporuje summarizáciu.

Seskupeno a sumarizace

 

4.Kliknutím na skupinu zobrazíte všetky položky zahrnuté v skupine.

Rozbalená skupina

 

5.Zoskupenie môžete odstrániť, ako je popísané vyššie, alebo kliknite pravým tlačidlom myši na názov stĺpca, podľa ktorého je zoskupené, a vyberte možnosť Oddeliť.

Zrušit seskupení

 

6.Ďalším spôsobom zoskupenia je zobrazenie panela Zoskupiť podľa. Opäť sa to dá urobiť kliknutím pravým tlačidlom myši na názov stĺpca, ale dá sa to urobiť kliknutím na ikonu troch bodiek v pravom rohu webu a výberom položky Zobraziť panel Zoskupiť podľa.

Zobrazit panel Seskupit podle

 

7.Nad zoznamom sa zobrazí nové pole, ktoré jednoducho presunie stĺpec alebo stĺpce, podľa ktorých chcete vytvoriť skupinu.

Přetáhnout sloupec

 

8.Stĺpce, podľa ktorých zoskupujete, je možné graficky zobraziť na paneli Zoskupiť podľa.

Skupiny s panelem

Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme.