Outlook CRM Background

Pre získavanie súhlasu využívame funkciu Profesionálne e-maily, ktora je k dispozícií v module Marketing. Stručne povedané, pošleme hromadný e-mail so žiadosťou o súhlas subjektov. To sa prejaví kliknutím na hypertextový odkaz, ktorý im pošleme e-mailom. Ak subjekt klikne na odkaz, v eWay-CRM sa súhlas s kontaktom automaticky zaznamená do polí, ktoré sme vytvorili v predchádzajúcej kapitole. Zároveň sa automaticky priradí časopis, podľa ktorého budeme vedieť, z ktorej kampane bol súhlas udelený.

Na tieto účely bude pre subjekt veľmi výhodné, po kliknutí na odkaz z e-mailu, vidieť vašu webovú stránku s pekným textom Ďakujeme za udelenie súhlasu. Dôrazne odporúčame pripraviť takúto stránku v redakčnom systéme vášho webu.

Potvrdenie o získaní súhlasu

Príprava používateľských polí na karte Marketingové kampane

V článku Ako zaznamenávať súhlasy so spracovaním osobných údajov sme vytvorili sadu polí na zaznamenávanie súhlasov. Na karte Kontaktov, Spoločnosti, prípadne Príležitosti máme definované jedno či viac polí.

Teraz vytvorme polia na karte Marketingové kampane.

  1. Otvorte si Centrum pre správu.

Ikona Administračného nastavení

 

  1. Kliknete na sekciu Pole.

Sekcia Užívateľské pole

 

  1. Kliknite na modul Marketing.

Užívateľské pole pre Marketing

 

  1. Teraz vytvorme polia na karte Marketingové kampane. Pridať pole.

Nová položka v administračnej aplikácii

 

  1. Vľavo hore vyberte typ Odkaz.

Vybrať pole typu Odkaz

 

  1. Zadajte názov poľa. Venujte osobitnú pozornosť názvu poľa na Marketingovej kampane aby sa zhodoval s názvom poľa na karte Kontaktu (resp. Príležitosti či Spoločnosti) s tím, že pred ním bude len prefix URL .Pokiaľ ste si na karte Kontaktu vytvorili pole Dátum získania súhlasu pre marketingové účely, potom nazvite pole URL – Dátum záskania súhlasu pre marketingové účely.

Názov pola typu Odkaz

 

  1. Stlačte OK.

 

 1. Kroky 4-6 opakujte pre každý z účelov spracovania zvlášť.

Vytvorenie a odoslanie Marketingových kampani

  1. V eWay-CRM kliknite na tlačidlo Nový > Marketingová kampaň.

Nová marketingová kampaň

 

  1. Do nových poličiekURL – Súhlas… vložte cieľové URL stránky, ktorá sa subjektom zobrazí v prípade, že užívateľ klikne na váš hypertextový súhlas. Pozor na to, aby bol odkaz kompletný (vrátane http://, resp. https://). Odporúčame postupovať tak, že si stránku zobrazíte v prehliadači a odkaz do poľa skopírujete cez stránku Windows.

Vyplnené hodnoty

 1. Kampaň ďalej spracujete tak, ako ste zvyknutý.

Kontrola, či máme súhlasy správne evidované

Akonáhle bude kampaň v stave Odoslané, môžete začať s kontrolou.

  1. Otvorte si marketingovú kampaň, v ktorej ste žiadali o súhlas.

Marketingová kampaň

  1. Kliknite na záložku Denník.

Záložka Denník v Marketingu

  1. Pomocou funkcie Výber stĺpcov si pridajte do pohľadu stĺpec Poznámka.

Výber stĺpcov

  1. Vyfiltrujte si záznamy, ktoré v poznámke obsahujú URL stránky, ktorá sa subjektom objaví v momente, keď kliknú na odkaz Suhlasím.

Vyhľadávaný respondent

  1. Dvakrát kliknite na niektorý z denníkov na jeho otvorenie.

Denníkový záznam

  1. Kliknutím na ikonu s troma bodkami otvoríte Kontakt (prípadne Spoločnosť či Príležitosť), s ktorou je deník zviazanný.

Otvoriť kontakt

 

  1. V poli Dátum získania súhlasu… by ste mali vidieť hodnotu.

Vyplnené hodnoty v kontakte

 1. Denník je samozrejme s položkou zviazaný, takže si môžete hocikedy vyhľadať podrobnosti.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.