Outlook CRM Background

Článok 21 GDPR dáva subjektu právo namietať proti spracovaniu osobných údajov. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie.

Záznamy o prijatí žiadosti od klienta (subjektu)

Odoslané e-mailom

 1. Dvojitým kliknutím otvorte e-mail.

 

2. V hornom paneli s nástrojmi kliknite na relevantné nariadenie GDPR. Tým sa e-mail uloží do eWay-CRM, ako keby ste to robili prostredníctvom tlačidla Uložiť do eWay-CRM.

GDPR relevantní

3. Keď sa otvorí správa s otázkou, či chcete e-mail otvoriť, kliknite na tlačidlo Áno.

Potvrzovací dialog

 

4. Uistite sa, že e-mail je správne prepojený s kontaktom (alebo obchodom alebo spoločnosťou) a žiadosť neprišla z adresy, ktorú ešte nemáte v eWay-CRM.

Záložka Kontakty na e-mailu

   • Ak e-mail nie je prepojený s kontaktom, stlačte tlačidlo Pripojiť > Kontakt a vyberte osobu.

Připojit kontakt

 

   • Samozrejme, ak chcete mať e-mail prepojený s príležitosťou alebo spoločnosťou, postupujte podľa podobného postupu.

 

5. Kliknite na tlačidlo Ulož a zavri.

Ulož a zavři e-mail

Zaslané písomne / telefonicky / inak

 1. Nájdite kontakt (alebo príležitosť alebo spoločnosť), ktorý podal žiadosť.

Okno kontaktu

2. Prostredníctvom Vytvoriť > Denník alebo Vytvoriť > Dokument vytvorte novú položku. Dokumenty používame, ak máme naskenovanú aplikáciu. Denník pre prípad, že by sme žiadosť dostali ústne.

Vytvořit deník nebo dokument z kontaktu

 

3. Vyplňte údaje o žiadosti alebo priložte naskenovaný dokument.

Deníkový záznam

4. Stlačte príslušné tlačidlo GDPR. To nám umožní lepšie identifikovať žiadosť neskôr.

GDPR relevantní

 

5. Kliknite na tlačidlo Ulož a zavri.

Ulož a zavři deník

Spracovanie žiadosti a zaslanie odpovede

 1. Vyriešte námietku v súlade s vašimi zásadami ochrany osobných údajov.

 

2. Potom pošlite svoju odpoveď jedným z nasledujúcich spôsobov.

E-mailom

Mám aktívnu funkciu automatického sledovania odchádzajúcej pošty

 1. Napíšte e-mail a stlačte tlačidlo Odoslať.

Odeslat e-mail

 

2. Zobrazí sa dialógové okno s otázkou, či chcete priložiť e-mail k eWay-CRM.

Dialog uložení e-mailu

 

3.Zaškrtněte pole GDPR relevantné.

GDPR relevantní

 

4. Môžete vybrať Nadriadenú položku.

Vybrat nadřazenou položku

 

5. Stlačte tlačidlo OK.

Nemám aktívnu funkciu automatického sledovania odchádzajúcej pošty

 1. Dvojitým kliknutím otvorte e-mail v časti Odoslané položky.

 

2. Na hornom paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Uložiť do eWay-CRM.

Ulož e-mail do eWay-CRM

3. Akonáhle dostanete správu s otázkou, či chcete otvoriť e-mail, kliknite na tlačidlo Áno.

Potvrzovací dialog

 

4. Uistite sa, že e-mail je správne prepojený s kontaktom (alebo obchodom alebo spoločnosťou) a žiadosť neprišla z adresy, ktorú ešte nemáte v eWay-CRM.

Záložka Kontakty na e-mailu

   • Ak e-mail nie je prepojený s kontaktom, stlačte tlačidlo Pripojiť > Kontakt a vyberte osobu.

Připojit kontakt

 

   • Samozrejme, ak chcete mať e-mail prepojený s príležitosťou alebo spoločnosťou, postupujte podľa podobného postupu.

 

5. Na karte E-mail na paneli s nástrojmi stlačte príslušné tlačidlo GDPR. To nám umožní lepšie identifikovať žiadosť neskôr.

GDPR relevantní

 

6. Kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

Ulož a zavři e-mail

Písomne/telefonicky/inak

 1. Nájdite kontakt (alebo príležitosť alebo spoločnosť), ktorý podal žiadosť.

Okno kontaktu

2. Prostredníctvom Vytvoriť > Denník alebo Vytvoriť > Dokument vytvorte novú položku. Dokumenty používame, ak máme naskenovanú aplikáciu. Denník pre prípad, že by sme žiadosť dostali ústne.

Vytvořit deník nebo dokument z kontaktu

 

3.Vyplňte údaje žiadosti alebo priložte naskenovaný dokument.

Vybrat dokument

4. Stlačte príslušné tlačidlo GDPR. To nám umožní lepšie identifikovať žiadosť neskôr.

GDPR relevantní

 

5. Kliknite na tlačidlo Ulož a zavri.

Ulož a zavři dokument

Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme.