Outlook CRM Background

Článok 20 GDPR špecifikuje právo subjektu na prenosnosť údajov poskytnutých prevádzkovateľovi. A v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na tieto účely použijeme program Microsoft Excel.

Záznamy o prijatí žiadosti od klienta (subjektu)

Zaslané e-mailom

 1. Dvojitým kliknutím otvoríte e-mail.

 

2. V hornom paneli s nástrojmi kliknite na položku Relevantné pre nariadenie GDPR. Tým sa e-mail uloží do eWay-CRM, ako keby ste to robili prostredníctvom tlačidla Uložiť do eWay-CRM.

GDPR relevantní

3. Keď uvidíte, či chcete otvoriť e-mail, kliknite na Áno.

Potvrzovací dialog

 

4. Uistite sa, že e-mail je správne prepojený s kontaktom (alebo obchodom alebo spoločnosťou) a žiadosť neprišla z adresy, ktorú ešte nemáte v eWay-CRM.

Záložka Kontakty na e-mailu

   • Ak e-mail nie je prepojený s kontaktom, stlačte tlačidlo Pripojiť > Kontakt a vyberte osobu.

Připojit kontakt

 

   • Samozrejme, ak chcete mať e-mail prepojený s príležitosťou alebo spoločnosťou, postupujte podľa podobného postupu.

 

5. Kliknite na Uložiť a zavrieť.

Ulož a zavři e-mail

Zaslané písomne / telefonicky / inak

 1. Nájdite kontakt (alebo príležitosť alebo spoločnosť), ktorý podal žiadosť.

Okno kontaktu

2. Prostredníctvom Vytvoriť > Denník alebo Vytvoriť > Dokument vytvorte novú položku. Dokumenty používame, ak máme naskenovanú aplikáciu. Denník pre prípad, že by sme žiadosť dostali ústne.

Vytvořit deník nebo dokument z kontaktu

 

3. Vyplňte údaje žiadosti alebo priložte naskenovaný dokument.

Deník záznamu

4.Stlačte príslušné tlačidlo GDPR. To nám umožní lepšie identifikovať žiadosť neskôr.

GDPR relevantní

 

5. Kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

Ulož a zavři deník

Vykonajte opravu

 1. V zozname kontaktov (alebo obchodov alebo spoločností) si pozrite stĺpce, ktoré chcete exportovať.

 

2. Cez rýchle vyhľadávanie  si nájdete daný subjekt.

Vyhledat záznam

3. Kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte položku Exportovať zoznam > Položiek do programu Microsoft Excel. Všetky viditeľné položky v zozname budú vždy exportované. Preto sa pred exportom uistite, že máte skutočne viditeľný iba hľadaný predmet.

Exportovat do Excelu

4. Keď sa zobrazí otázka, či chcete súbor otvoriť, kliknite na tlačidlo Áno.

Potvrzení exportu

 

5. Prejdite súborom a v prípade potreby odstráňte stĺpce, ktoré nezodpovedajú povahe tohto predmetu.

Exportovaná položka

6. Uložte súbor.

Záznamy o odpovedi klienta (subjektu) na spracovanie žiadosti

V takom prípade pošleme odpoveď e-mailom (buď ako prílohu alebo vo forme hypertextového odkazu na stiahnutie súboru).

Mám aktívnu funkciu automatického sledovania odchádzajúcej pošty

 1. Napíšte e-mail a stlačte tlačidlo Odoslať.

Odeslat e-mail

 

2. Zobrazí sa dialógové okno s otázkou, či chcete priložiť e-mail k eWay-CRM.

Dialog uložení e-mailu

 

3. Začiarknite príslušné políčko GDPR.

GDPR relevantní

 

4. Môžete vybrať  Nadriadenú položku.

Vybrat nadřazenou položku

 

5. Stlačte tlačidlo OK.

Nemám aktívnu funkciu automatického sledovania odchádzajúcej pošty

 1. Dvojitým kliknutím otvorte e-mail v časti Odoslané položky.

 

2. Na hornom paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Uložiť do eWayCRM.

Ulož e-mail do eWay-CRM

3. Akonáhle dostanete správu s otázkou, či chcete otvoriť e-mail, kliknite na tlačidlo Áno.

Potvrzovací dialog

 

4. Uistite sa, že e-mail je správne prepojený s kontaktom (alebo obchodom alebo spoločnosťou) a žiadosť neprišla z adresy, ktorú ešte nemáte v eWay-CRM.

Záložka Kontakty na e-mailu

   • Ak e-mail nie je prepojený s kontaktom, stlačte tlačidlo Pripojiť > Kontakt a vyberte osobu.

Připojit kontakt

 

   • Samozrejme, ak chcete mať e-mail prepojený s príležitosťou alebo spoločnosťou, postupujte podľa podobného postupu.

 

5. Na karte E-mail na paneli s nástrojmi stlačte príslušné tlačidlo GDPR. To nám umožní lepšie identifikovať žiadosť neskôr.

GDPR relevantní

 

6. Kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

Ulož a zavři e-mail

Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme.