Outlook CRM Background

Podľa čl. 16 GDPR má subjekt právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu.

Záznamy o prijatí žiadosti od klienta (subjektu)

Zaslané e-mailom

1.Dvojitým kliknutím otvoríte e-mail.

 

2.V hornom paneli s nástrojmi kliknite na položku Relevantné pre nariadenie GDPR. Tým sa e-mail uloží do eWay-CRM, ako keby ste to robili prostredníctvom tlačidla Uložiť do eWay-CRM.

GDPR relevantní

3.Akonáhle sa Vám otvorí kontextové okno, či chcete e-mail otvoriť, kliknite na Áno.

Potvrzovací dialog

 

4.Uistite sa, že e-mail je správne prepojený s kontaktom (príležitosťou alebo spoločnosťou) a žiadosť neprišla z adresy, ktorú ešte nemáte v eWay-CRM.

Záložka Kontakty na e-mailu

   • Ak e-mail nie je prepojený s kontaktom, stlačte tlačidlo Pripojiť > Kontakt a vyberte osobu.

Připojit kontakt

 

   • Samozrejme, ak chcete mať e-mail prepojený s príležitosťou alebo spoločnosťou, postupujte podľa podobného postupu.

 

5.Kliknite na Uložiť a zavrieť.

Ulož a zavři e-mail

Zaslané písomne / telefonicky / inak

1.Nájdite kontakt (alebo príležitosť alebo spoločnosť), ktorý podal žiadosť.

Okno kontaktu

2.Pomocou tlačidla Vytvoriť > Denník alebo Vytvoriť > Dokument vytvorte novú položku. Dokumenty používame, ak máme naskenovanú aplikáciu. Denník pre prípad, že by sme žiadosť dostali ústne.

Vytvořit deník nebo dokument z kontaktu

 

3.Vyplňte podrobnosti žiadosti alebo priložte naskenovaný dokument..

Deníkový záznam žádosti

4.Stlačte príslušné tlačidlo GDPR. To nám umožní lepšie identifikovať žiadosť neskôr.

GDPR relevantní

 

5.Kliknite na Uložiť a zavrieť.

Ulož a zavři deník

Vykonajte opravu

1.Otvorte svoju kartu kontaktu.

Okno kontaktu

2.Zmeňte povinné polia.

Změna e-mailové adresy

 

3.Stlačte Uložiť alebo Uložiť a zavrieť.

Ulož změnu

Ak stlačíte tlačidlo História na paneli s nástrojmi karty kontaktu, zobrazia sa podrobné záznamy o danej úprave. Kedykoľvek môžete zistiť, kto čo a kedy zmenil. Informácie o zmenách sa zaznamenávajú z inštalácie eWay-CRM 5.2 a vyššieho.

Historie změny e-mailové adresy

Záznamy o odpovedi klienta (subjektu) na spracovanie žiadosti

Zaslané e-mailom

Mám aktívnu funkciu automatického sledovania odchádzajúcej pošty

1.Napíšte e-mail a stlačte Odoslať.

Odeslat e-mail

 

2.Zobrazí sa dialógové okno s otázkou, či chcete e-mail priložiť k eWay-CRM.

Dialog uložení e-mailu

 

3.Zaškrtnite príslušné pole GDPR.

GDPR relevantní

 

4.Môžete vybrať Nadradenú položku.

Vybrat nadřazenou položku

 

5.Stlačte tlačidlo OK.

Nemám aktívnu funkciu automatického sledovania odchádzajúcej pošty

1.Dvojitým kliknutím otvoríte e-mail v časti Odoslané položky.

 

2.V hornom paneli s nástrojmi kliknite na položku Uložiť do eWay-CRM.

Ulož e-mail do eWay-CRM

3.Akonáhle sa Vám otvorí kontextové okno, či chcete otvoriť e-mail, kliknite na Áno.

Potvrzovací dialog

 

4.Uistite sa, že e-mail je správne prepojený s kontaktom (alebo obchodom alebo spoločnosťou) a žiadosť neprišla z adresy, ktorú ešte nemáte v eWay-CRM.

Záložka Kontakty na e-mailu

   • Ak e-mail nie je prepojený s kontaktom, stlačte tlačidlo Pripojiť > Kontakt a vyberte osobu.

Připojit kontakt

 

   • Samozrejme, ak chcete mať e-mail prepojený s príležitosťou alebo spoločnosťou, postupujte podľa podobného postupu.

 

5.Na karte E-mail stlačte na paneli s nástrojmi príslušné tlačidlo GDPR. To nám umožní lepšie identifikovať žiadosť neskôr.

GDPR relevantní

 

6.Kliknite na Uložiť a zavrieť.

Ulož a zavři e-mail

Zaslané písomne / telefonicky / inak

1.Nájdite Kontakt (alebo príležitosť alebo spoločnosť), ktorý podal žiadosť.

Okno kontaktu

2.Pomocou tlačidla Vytvoriť > Denník alebo Vytvoriť > Dokument vytvorte novú položku. Dokumenty používame, ak máme naskenovanú aplikáciu. Denník pre prípad, že by sme žiadosť dostali ústne.

Vytvořit deník nebo dokument z kontaktu

 

3.Vyplňte údaje žiadosti alebo priložte naskenovaný dokument.

Vybrat dokument

4.Stlačte príslušné tlačidlo GDPR. To nám umožní lepšie identifikovať žiadosť neskôr.

GDPR relevantní

 

5.Kliknite na Uložiť a zavrieť.

Ulož a zavři dokument

Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko spolu prejdeme.