Outlook CRM Background

Pre tých, ktorí majú radšej písaný návod

Pomocou kategórií môžete rozdeliť položky (kontakty, príležitosti, projekty, atď.) do skupín (napr.: odvetvia, teritóriá).

Najjednoduchšia cesta, ako môžete vytvoriť kategóriu, je v okne položky. Stačí v páse kariet kliknúť na Kategória a vybrať Nová kategória.

Nová kategória

Prípadne je tiež možné v zozname kliknúť pravým tlačidlom na položku, ktorú chcete kategorizovať a vybrať možnosť Kategórie > Nová kategória.

Nová kategória

 
Ak sa chcete v budúcnosti vyhnúť duplicitám alebo nechcete, aby iní užívatelia vytvárali svoje vlastné kategórie (čo im môžete zakázať v sekcii Práva na moduly v Centre pre správu, kde vyberiete danú skupinu a pri module Kategórie nedovolíte ich vytváranie), môžete vytvoriť kategórie v Centre pre správu.

 1. Na hlavnom páse kariet v eWay-CRM podržte klávesu SHIFT a kliknite na tlačidlo Centrum pre správu, aby ste sa dostali do pôvodného administračného nastavenia.
 2. Ikona Centra pre správu

 3. Pod záložkou Užívatelia a oprávnenia kliknite na Skupiny.
 4. Sekcia Skupiny

   

 5. Kliknite na Nový.
 6. Nová položka v administračnej aplikácii

   

 7. Špecifikujte Názov skupiny, zaškrtnite Kategória a kliknite na tlačidlo OK.
 8. Označiť ako Kategórie

   

 9. Počkajte 30 sekúnd na automatickú synchronizáciu alebo môžete synchronizáciu spustiť manuálne. Manuálne synchronizáciu spustíte tak, že v systémovej lište pravým tlačidlom myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberiete Synchronizovať.
 10. Synchronizovať dáta eWay-CRM

Teraz môžete k jednotlivým položkám (kontakt, príležitosť, projekt, atď.) priradiť kategórie. Stačí otvoriť akúkoľvek položku, kliknúť na tlačidlo kategórie a vybrať zvolenú kategóriu.

Pripojiť kategóriu

Alebo kliknite na ktorýkoľvek modul, aby sa otvoril zoznam položiek. Pravým tlačidlom myši kliknite na akúkoľvek položku (kľudne aj na výber niekoľkých položiek) a vyberte Kategória.

Vybrať kategóriu

 
Teraz môžete pridať stĺpec Kategória na zoznam príležitostí, kontaktov, projektov, atď., a filtrovať alebo zoskupovať položky podľa kategórií. Prečítajte si viac o vytváraní vlastných zobrazení zoznamu tu. Nižšie sa môžete pozrieť na príklad.

Filtrovanie podľa kategórie

Zoskupenie podľa kategórie

Máte otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte a kontaktujte nás.
Alebo sa príďte pozrieť na niektorý z našich webinárov.
Všetko si spolu prejdeme.