Outlook CRM Background

Vytváranie automatizovaných úloh pre príležitosti a projekty

Použite pracovný postup eWay-CRM na generovanie automatických pripomienok

Vo chvíli, keď už mát e upravené základné workflow schéma alebo vytvorené nové, môžete tiež vytvoriť úlohu, ktorá vám pripomína akciu, napríklad: telefonický hovor klientovi, odoslanie návrhu, následný hovor atď.

Úlohy sa môžu spustiť, keď presuniete príležitosť z jedného štátu do druhého a kliknete na tlačidlo Uložiť.

Pred vytvorením automatizovaných úloh vám odporúčame venovať veľkú pozornosť menám používateľov a uistiť sa, že e-mailové adresy sú zadané v používateľských kontách. Tieto hodnoty potom budete musieť použiť vo svojich príkazoch SQL.

1.V sprievodcovi  pracovným postupom sa otvorí okno na vytváranie akcií. Vyberte položku Spracovať a kliknite na položku Pridať akciu.

Přidat následnou akci

 

2.Z roletového menu vyberte Vytvoriť úlohu a kliknite na Ďalej.

Vybrat akci Vytvořit úkol

Vytvorenie úlohy pre seba ako jedného používateľa

Vyplňte polia podľa pokynov uvedených nižšie:

Predmet: názov úlohy (napr.: poslať návrh).
Od: Vaša e-mailová adresa.
Komu: vaša e-mailová adresa.
Termín dokončenia: skopírovanie a prilepenie príkazu

SQL#select getdate()+X

kde X je počet kalendárnych dní od dátumu vytvorenia úlohy.

Priorita: Stredná, vysoká alebo Nízka.
Nadriadená položka: kliknite na tlačidlo Upraviť a skopírujte a prilepte jeden z nižšie uvedených príkazov:

Pre príležitosti
select '$CURRENT_ITEM[ItemID]' as ItemID, 'Leads' as FolderName
Pre projekty
select '$CURRENT_ITEM[ItemID]' as ItemID, 'Projects' as FolderName

 

Příklad nastavení akce Vytvořit úkol

 

Vytvorenie úlohy pre vlastníka projektu

Vyplňte polia podľa pokynov uvedených nižšie:

Predmet: názov úlohy (napr.: poslať návrh).
Od: e-mailová adresa osoby, ktorá priraďuje úlohu; toto je e-mailová adresa, ktorá je uvedená vedľa používateľského účtu v eWay-CRM.
Komu: skopírujte a prilepte príkaz

SQL#select email1address from users where ItemID = '$CURRENT_ITEM[OwnerGUID]'

Termín dokončenia: skopírujte a prilepte príkaz:

SQL#select getdate()+X

kde X je počet kalendárnych dní od dátumu vytvorenia úlohy.

Priorita: stredná, vysoká alebo nízka.
Nadradená položka: kliknite na Upraviť a skopírujte a prilepte jeden z nižšie uvedených príkazov:

Pro příležitosti
select '$CURRENT_ITEM[ItemID]' as ItemID, 'Leads' as FolderName
Pro projekty
select '$CURRENT_ITEM[ItemID]' as ItemID, 'Projects' as FolderName

 

Příklad nastavení akce Vytvořit úkol

 

Vytvorenie úlohy pre konkrétneho používateľa

Vyplňte polia podľa pokynov uvedených nižšie:

Predmet: názov úlohy (napr.: poslať návrh).
Od: e-mailová adresa osoby, ktorá priraďuje úlohu; toto je e-mailová adresa, ktorá je uvedená v používateľskom účte v eWay-CRM.
Komu:

SQL#select email1address from users where username='X'

kde X je meno používateľa zadané v používateľskom účte, v eWay-CRM. Napr.:

SQL#select email1address from users where username='pvesely'

Termín splnenia: skopírujte a vložte príkaz:

SQL#select getdate()+X

kde X je počet kalendárnych dní od dátumu vytvorenia úlohy. Napríklad: ak chcete, aby bola úloha dokončená do 3 dní od dátumu vytvorenia úlohy, napíšte príkaz

SQL#select getdate()+3

Priorita: stredná, vysoká alebo nízka.
Nadradený: kliknite na Upraviť a skopírujte a prilepte jeden z nižšie uvedených príkazov:

Pre príležitosti
select '$CURRENT_ITEM[ItemID]' as ItemID, 'Leads' as FolderName
Pre projekty
select '$CURRENT_ITEM[ItemID]' as ItemID, 'Projects' as FolderName

 

Příklad nastavení akce Vytvořit úkol

Po dokončení sprievodcu počkajte 30 sekúnd na automatickú synchronizáciu alebo môžete synchronizáciu spustiť manuálne. Ak chcete synchronizáciu spustiť manuálne, kliknite pravým tlačidlom myši na agenta eWay-CRM na paneli úloh a vyberte položku Synchronizovať.

Synchronizovat data eWay-CRM

Výsledkom je, že keď kliknete na požadovaný stav a stlačíte tlačidlo Uložiť, úloha sa vytvorí automaticky.

Záložka Úkoly s úkolem vytvořeným akcí

Ak potrebujete pomoc s vytváraním úloh, kontaktujte nás e-mailom [email protected].

Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme.