Outlook CRM Background

Úprava projektu a prechod medzi stavmi pracovného postupu

1.Prejdite do sekcie Projekty.

Modul projekty v eWay-CRM Mobile

 

2.Vyberte projekt, ktorý chcete upraviť.

Seznam projektů

 

3.Kliknite na Upraviť.

Upravit projekt

 

4.Upravte hodnoty, ktoré chcete zmeniť.

 

5.Ak sa vám pole nezobrazuje (a ste si istí, že máte právo ho vidieť), môžete ho pridať pomocou tlačidla Pridať pole podľa sekcie.

Přidat pole

 

6.Jednou z hodnôt, ktoré je možné upraviť, je Stav, v ktorom sa projekt nachádza.

Stav projektu

 

7.Kliknutím na pole Stav zobrazíte stavy, do ktorých je možné projekt presunúť.

Změnit stav

 

8.Ak ste projekt presunuli do stavu, v ktorom ho chcete presunúť, alebo ste vykonali iné zmeny, potvrďte kliknutím na Uložiť. Pokiaľ synchronizácia prebieha na telefóne, nebude možné projekt upravovať, ale je to len otázka niekoľkých sekúnd, ak ste online.

Uložit projekt

 

9.V prípade, že boli so Stavom  naviazané akcie (napríklad vytvorené denníky či úlohy, poslané e-maily, atď.) dôjde k ich prevedeniu, tak ako aj v  Outlooku.

Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme..