Outlook CRM Background

Ukladanie dokumentov

Pripojenie dokumentov v eWay-CRM je jednoduché.

Obsah

  1. Uloženie príloh z e-mailov
  2. Uloženie wordových a excelových dokumentov umiestnených v počítači
  3. Uloženie ďalších dokumentov nachádzajúcich sa v počítači

Pri práci s položkami v eWay-CRM môžete vložiť dokument kliknutím na položku Vytvoriť > Dokument v okne Položky.

Vytvořit nový dokument

eWay-CRM vám umožňuje ukladať všetky typy súborov. Okrem toho máte možnosť zobraziť náhľad obrázkov pre formáty BMP, GIF, JPG / JPEG, PNG a TIFF / TIF.

Náhled dokumentu

 

Uloženie príloh z e-mailov

1.Kliknite pravým tlačidlom myši na prichádzajúci e-mail, ktorý obsahuje prílohu, a vyberte možnosť Uložiť prílohy do eWayCRM.

Uložit přílohu do eWay-CRM

Alebo môžete otvoriť prichádzajúci e-mail a kliknúť na položku Uložiť prílohy do eWayCRM v pravom hornom rohu e-mailu.

Uložit přílohu do eWay-CRM

2.Zobrazí sa vyskakovacie okno. Kliknutím na tlačidlo OK a Áno otvorte dokument.

Uložit přílohy e-mailu

 

3. V otvorenom okne zadajte Nadradené položky (obchod alebo projekt), Spoločnosť a Kontakt. Môžete tiež premenovať súbor, vybrať typ a nastaviť prioritu. Potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Vyplněný pole dokumentu

Dokument teraz nájdete na karte Dokumenty v danej konkrétnej položke (obchod, projekt, kontakt alebo spoločnosť).

Záložka Dokumenty

Uloženie wordových alebo excelových dokumentov umiestnených v počítači

1.Otvorte súbor v programe Microsoft Word alebo Excel.

 

2.Kliknite na tlačidlo Uložiť do eWayCRM v pravom hornom rohu a pokračujte tak, ako v krokoch 2 a 3 popísaných v  sekcií  Uloženie príloh z  z e-mailů.

Uložit do eWay-CRM

Uloženie ďalších dokumentov nachádzajúcich sa v počítači

1.Otvorte okno položky (napr.: kontakt, obchod).

 

2.Minimalizujte toto okno.

 

3.Pomocou myši presuňte dokumenty z počítača do tohto okna.

Přetáhnout dokument

4.Pokračujte tak, ako je popísané v krokoch 2 a 3 v časti Uloženie príloh z  e-mailov.

Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme.