Outlook CRM Background

1. Otvorte Administračné nastavenia .

Ikona Administračního nastavení

 

2.Kliknite na položku Funkcie.

Sekce Funkce

 

3.Otvorte časť Zabezpečenie.

Funkce Bezpečnost

 

4. Tu je položka Aplikovať zásady ochrany osobných údajov (GDPR).

Aplikovat pravidla pro ochranu osobních údajů (GDPR)

5Prepnite možnosť do aktívneho stavu a zadajte možnosť Uložiť.

Uložit GDPR nastavení

 

6.V eWay-CRM sú aktivované funkcie relevantné pre GDPR – viď tento článok.

Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme.