Outlook CRM Background

Ručné pripojenie e-mailov k spoločnostiam (video vo vnútri)

Pre tých, ktorí majú radšej písaný návod

Vo vašej doručenej pošte kliknite pravým tlačidlom myši na e-mail a vyberte Uložiť do eWay-CRM.

Uložiť do eWay-CRM

 
Otvorí sa vám okno, ktoré vidíte nižšie na obrázku.

Potvrdenie uloženia

 
Kliknite na Anona otvorenie e-mailu v eWay-CRM. V dialógovom okne sa môžete uistiť, či eWay-CRM vyhľadal spoločnosť a môžete ju vidieť v záložke Spoločnosti v spodnej časti okna.

Záložka Spoločnosti na e-maili

Ak eWay-CRM spoločnosť automaticky nevyhľadal, môžete ju sami pridať pomocou tlačidla Pripojiť > Spoločnosť na hornom páse kariet.

Pripojiť spoločnosť

 
Alebo môžete e-maily pretiahnuť pomocou myši z vašej doručenej pošty do okna spoločnosti. Táto voľba vám pomôže najmä v prípade, že chcete uložiť niekoľko e-mailov naraz.

Presunúť e-mail na spoločnosť