Outlook CRM Background

Rozpoznávanie volajúceho z kontaktov eWay-CRM na telefónoch s Androidom

Zistite, ako zdieľať kontakty z eWay-CRM Mobile s inými aplikáciami vo vašom smartfóne.

Najprv sa musíte uistiť, že sú splnené podmienky, ktoré sú potrebné na zdieľanie kontaktov medzi eWay-CRM Mobile a inými aplikáciami. Tieto podmienky sú:

Globálne nastavenia týkajúce sa zdieľania kontaktov:

Ak sú podmienky splnené, postupujte podľa týchto krokov.

1.Prejdite do sekcie nastavení eWay-CRM Mobile.

Nastavení eWay-CRM Mobile

 

2.Vyberte možnosť Integrácia s kontaktmi vo vašom zariadení.

Integrace kontaktů v eWay-CRM Mobile

 

3.Zobrazí sa otázka, či chcete povoliť eWay-CRM Mobile prístup k vašim kontaktom vo vašom telefóne. Aby zdieľanie kontaktov fungovalo správne, je potrebné toto povolenie potvrdiť.

Povolit přístup ke kontaktům

 

4.Prepnite tlačidlá požadovaných modulov do polohy zapnuté.

Výběr integrovaných modulů v eWay-CRM Mobile

 

5.Budete okamžite informovaní o zdieľaní kontaktov. Priebeh môžete sledovať v oblasti oznámení.

Sdílení kontaktů eWay-CRM Mobile

 

6.Po dokončení zdieľania môžete nájsť kontakty z eWay-CRM Mobile a pracovať s nimi v kontaktoch vášho telefónu, ale aj v iných aplikáciách. Pomocou kontaktu v telefóne sa môžete dostať ku kontaktným údajom v eWay-CRM Mobile, alebo si môžete vytvoriť denník pre kontakt, kde bude kontakt a prípadne jeho spoločnosť automaticky predvyplnená.

Detail eWay-CRM kontaktu v jiné aplikaci

 

7.In kontaktné údaje v eWay-CRM® Mobile vidíte odkaz na kontakt v telefóne ako poslednú hodnotu.

Odkaz ba kontakt do jiné aplikace

Ak chcete zdieľanie vypnúť, jednoducho prepnite prepínač v nastaveniach > kontaktoch späť na vypnuté. Nielenže nebudete zdieľať svoje kontakty, ale vaše kontakty budú zo zdieľania odstránené, aby neprekážali vašim kontaktom. Zdieľanie sa znova spustí, kým ho nezapnete.

Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme.