Outlook CRM Background

Ak v eWay-CRM priradíte kolegovi úlohu, už nad ňou na rozdiel od outlookovej úlohy nestratíte kontrolu. Ste schopní aj naďalej meniť termíny či iné parametre alebo úlohu odovzdať niekomu inému, ak vidíte, že váš zamestnanec nestíha. To v Outlooku nie je možné.

Ideme dokonca ešte ďalej. Ľahko môžete začať spracovávať úlohy niekoho iného, ak je Váš kolega napríklad na dovolenke alebo Vy už máte všetko hotové a chcete mu pomôcť.

  1. Otvorte úlohu.
  2. Riešiteľ úlohy

  3. Zmeňte riešiteľa.
  4. Nový riešiteľ úlohy

  5. Uložte.
  6. Uložiť úlohu

     

  7. Nový riešiteľ dostane e-mail. Jedná sa iba o informačnú správu, na ktorej už nie sú tlačidlá Prijať a Odmietnuť.
  8. Notifikácia o priradenej úlohe

Toto je zásadný rozdiel oproti úlohe v Outlooku, kde notifikácia o priradenej úlohe obsahovala tlačidlá Prijať a Odmietnuť. Ak v eWay-CRM vy ako šéf úlohu pridelíte, tak je automaticky prijatá.

Ak si nový riešiteľ myslí, že mu úloha nepatrí, otvorí ju a nastaví toho správneho riešiteľa.

Máte otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte a kontaktujte nás.
Alebo sa príďte pozrieť na niektorý z našich webinárov.
Všetko si spolu prejdeme.