Outlook CRM Background

Pripojenie denníku k projektu

Poznámky a telefonické rozhovory k dispozícii v histórii komunikácie

 1. Otvorte Projekt.
 2.  

 3. Kliknite na Vytvoriť a vyberte Denník.
 4. Nový denník na projekte

   

 5. Karta Denník bude otvorená pomocou vyskakovacieho okno, kde bude predvyplnené pole Nadradená položka, Spoločnosť, Kontakt, Začiatok a Koniec. Ďalej môžete bližšie špecifikovať polia:
 6. Predvyplnené hodnoty denníku

  Číslo

  Popis

  1

  Názov (krátky popis aktivity, napr.: „výkop“, „úvodný hovor“, „diskusia o…“)

  2

  Typ (toto rolovacie menu si môžete prispôsobiť v Administračnom nastavení: Modul Nastavenia > Rolovacie Menu > Denník

  3

  Dôležitosť

   

 7. Využite pole Poznámka pre špecifikovanie ďalších detailov z telefonického rozhovoru alebo z osobného stretnutia.
 8. Poznámka denníku

 9. Kliknite na tlačidlo Ulož.
 10.  

 11. V dolnej polovici karty Denník môžete tiež pripojiť ďalšie súvisiace informácie ako E-maily, Dokumenty, Úlohy, Kalendár, Príležitosti, Projekty, Spoločnosti, Kontakty, Marketingové kampane, Tovar alebo Kategórie.

Ak chcete pripojiť ďalší modul, môžete ho tiež pripojiť pomocou tlačidiel Vytvoriť a Pripojiť na hlavnom páse kariet.

Vytvoriť a pripojiť položku

Teraz môžete na karte Projekt pod záložkou Denník nájsť všetky vaše aktivity.

Záložka denníky

Môžete použiť filtrovanie alebo zoskupovanie položiek podľa akéhokoľvek poľa, napr.: podľa Typu.

Zoskupovanie denníkov

Více čítajte tu.

Máte otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte a kontaktujte nás.
Alebo sa príďte pozrieť na niektorý z našich webinárov.
Všetko si spolu prejdeme.