Outlook CRM Background

Priloženie denníka k príležitosti

Sledovanie telefonických hovorov a schôdzí

Táto funkcia je dostupná  v module Obchod (Free).

1.Otvorte Príležitosť.

 

2. Kliknite na Vytvoriť a vyberte Denník.

Nový deník na příležitosti

 

3.Karta Denník bude otvorená pomocou kontextového okna a bude mať pred vyplnené pole Nadriadená položka, Spoločnosť, Kontakt, Začiatok a Koniec. Ďaľej môžete špeciofikovať pole:

Předvyplněné hodnoty deníku

Číslo

Popis

1

Názov(krátky popis aktivity, napr.: „Prvý hovor,“ „follow-up hovor“, „Diskusia o“…)

2

Typ (rozbaľovacie  menu si môžete prispôsobiť v  Administračnom nastavení : Modul Nastavenie > Rozbaľovacie menu < Typ Denník).

4.Pole Poznámka môžete využiť k zaznamenávaní bližších informácií z telefonického hovoru alebo osobného stretnutia

.                                                                                                    Poznámka deníku

5.Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 

6.V dolnej polovice karty Denník môžete pripojiť súvisiace informácie ako:

  • E-maily
  • Dokumenty
  • Úlohyy
  • Kalendáre
  • Príležitosťi
  • Projekty
  • Spoločnosti
  • Kontakty
  • Produkty
  • Kategórie
  • Používatelia (členovia tímu)

Na pripojenie ďalších modulov môžete použiť tlačidlá Vytvoriť alebo Pripojiť na hlavnom páse s nástrojmi.

Připojit nebo Vytvořit

Teraz na karte Príležitosť na karte Denník nájdete všetky svoje aktivity.

Záložka Deník

Položky môžete filtrovať alebo zoskupovať podľa ľubovoľného poľa, napr.: Typ.

Seskupené deníky na příležitosti

Viac informáciu nájdete tu.

Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme.