Outlook CRM Background

Priloženie denníka alebo dokumentu k úlohe

História celej komunikácie spojenej s vašimi úlohami

Keď vytvoríte novú úlohu a pravdepodobne k úlohe priradíte iného kolegu, možno budete musieť zdieľať svoje poznámky (denník) a dokumenty súvisiace s danou bežnou úlohou a/alebo dôležité poznámky a dokumenty potrebné na dokončenie úlohy. Prečítajte si, ako priložiť denníky a dokumenty.

1.Otvorte úlohu uloženú v eWay-CRM.

 

2.Pridajte poznámky:

   • Kliknite  na záložku  Denník v spodnej časti okna. Buď kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto na karte pre otvorenie kontextového okna, alebo kliknite na tlačidlo Vytvoriť položku Denník na hlavnom páse kariet v okne Úloha.

   • Karta Denník sa otvorí s vyskakovacím oknom, tu môžete napísať svoje poznámky a potom kliknúť na položku Uložiť a zavrieť.

 

2.Priložte dokument:

   • Kliknite na kartu Dokumenty v dolnej časti okna. Kliknutím pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto otvorte kontextové okno alebo kliknite na tlačidlo Vytvoriť položku dokumentu na hlavnom páse s nástrojmi v okne Úlohy.

   • Karta Dokument  bude otvorená pomocou kontextového okna, v ktorom môžete pripojiť dokument za pomocou tlačidla hneď  vedľa tohto poľa. Následne kliknite na Uložiť a zavrieť.

Teraz má každý vo vašom tíme, ktorý má prístup k úlohe, k dispozícii všetky súvisiace časopisy a dokumenty.

Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme.