Outlook CRM Background

Pridanie alebo zmena licencie

Availability
eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online and eWay-CRM Mobile (iOS and Android).

1.Kliknite na Centrum pre správu na páse s nástrojmi v Outlooku. Prípadne, ak používate eWay-CRM pre Microsoft 365, kliknite na ikonu eWay-CRM v tele e-mailu a vyberte položku Centrum pre správu.

Centrum pro správu

Centrum pro správu

 

2.Prejdite na položku Používatelia.

Users

 

3.Kliknite na Priradiť licencie.

Reassign Licenses

 

4.Vyberte používateľa, ktorého licenciu chcete zmeniť, a kliknite na zoznam v stĺpci Licencia. Začiarkavacie políčko označuje, či má používateľ priradenú (začiarknutú) alebo nepriradenú (nezačiarknutú) licenciu.

Mark changes

 

5.Ak chcete používateľovi pridať licenciu (musíte mať bezplatnú licenciu, ktorú môžete použiť, ak ju nemáte, musíte ju kúpiť ), začiarknite políčko vedľa licencie. Ak chcete používateľovi odobrať licenciu, zrušte začiarknutie políčka

Varovanie

Ak používateľovi odoberiete licenciu, moduly, ktoré sú priradené k danej licencii, sa používateľovi skryjú. Ak napríklad odstránite licenciu Obchodu, používateľ už nebude môcť pracovať s modulom Príležitosti.

Changed licenses

 

6.Potvrďte zmeny kliknutím na OK.

Confirm reassigning

 

7. Aktuálny zoznam licencií máte v stĺpci Licencie v sekcii Používatelia.

Licenses

Pomohol vám článok?