Outlook CRM Background

Pridanie alebo zmena licencie

Availability
eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online and eWay-CRM Mobile (iOS and Android).
  1. Kliknite na položku Centrum pre správu  na páse s nástrojmi v Outlooku. Prípadne, ak používate eWay-CRM pre Microsoft 365, kliknite na ikonu eWay-CRM v tele e-mailu a vyberte položku Centrum pre správu.

Centrum pro správu

Centrum pro správu

 

2. Prejdite do sekcie Používatelia.

Users

 

3. Kliknite na možnosť Priradiť licencie.

Reassign Licenses

 

4. Vyberte používateľa, ktorého licenciu chcete zmeniť, a kliknite na zoznam v stĺpci Licencia. Začiarkavacie políčko označuje, či má používateľ priradenú (začiarknutú) alebo nepriradenú (nezačiarknutú) licenciu.

Mark changes

 

5. Pokiaľ chcete používateľovi pridať licenciu (musíte mať nejakú voľnú, ktorú budete môcť použiť, pokiaľ žiadnu voľnú nemáte je potrebné ju zakúpiť ), zaškrknite pole pri danej licencie. Pokiaľ chcete používateľovi licenciu odobrať, zrušte zaškrknutie poľa.

Varovanie

Ak používateľovi odoberiete licenciu, moduly, ktoré sú priradené k danej licencii, sa používateľovi skryjú. Ak napríklad odstránite licenciu Obchodu, používateľ už nebude môcť pracovať s modulom Príležitosti.

Changed licenses

 

6. Potvrďte zmeny kliknutím na tlačidlo OK.

Confirm reassigning

 

7. Máte aktuálny zoznam licencií v stĺpci Licencie v sekcii Používatelia.

Licenses

Pomohol vám článok?