Outlook CRM Background

Položku môžete viazať na iné položky priamo v okne položky. Existujú dve možnosti, ku ktorej položke priložiť:

Väzba s novou položkou

1.V okne položky kliknite na prepojenie Vytvoriť.

Vytvořit vazbu na novou položku

 

2.Vyberte typ položky, ktorú chcete vytvoriť, napríklad Denník.

 

3.Otvorí sa nové okno denníka.

Nová položka

4.Vyplňte hodnoty podľa potreby. Potom kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Uložit novou položku

 

5.Nový Denník sa zobrazí na príslušnej záložke položky, z ktorej bol vytvorený.

Deník na záložce

Väzba s existujúcou položkou

1.V okne položky kliknite na prepojenie Pripojiť.

Připojit existující položku

2.Vyberte typ položky, ktorú chcete priložiť, napríklad Dokument.

 

3.Otvorí sa zoznam všetkých dokumentov.

Vybrat existující položku

4.Vyberte dokument, ktorý chcete priložiť, a kliknite na OK.

 

5.Dokument sa zobrazí na príslušnej záložke na položke, ku ktorej bol pripojený.

Dokument na záložce

Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme.