Outlook CRM Background

Existujú predovšetkým tri základné možnosti filtrovania:

Všeobecné vyhľadávanie

Ak chcete rýchlo vyhľadať, keď presne poznáte názov projektu, stačí kliknúť do vyhľadávacieho poľa v hornej časti stránky v zozname projektov.

Globální hledání

Zoznam vyhľadáva všetky položky, ktoré obsahujú vyhľadávací reťazec.

Filtrovanie v hlavičke stĺpca

 

Zapnutie/vypnutie filtra stĺpcov

V zozname položiek stačí kliknúť na ikonu troch bodiek. Tu vyberte položku Skryť filter stĺpcov, ak chcete panel vypnúť.

Skrýt filtr sloupců

Alebo ho zapnite pomocou Zobraziť filter stĺpcov.

Zobrazit filtr sloupců

 

Možnosti filtrovania

Do riadka pod záhlavím stĺpca stačí zadať reťazec, ktorý chcete v danom stĺpci vyhľadať. Zobrazia sa iba položky, ktoré spĺňajú túto podmienku.

Filtrování podle sloupce

Tlačidlo na ľavej strane filtračného poľa vám umožňuje zmeniť podmienku vyhľadávania.

Změna operátorů

Editor filtrov

Pre zložitejší vstup filtra je vhodné použiť možnosť editora filtrov, ktorú nájdete pod ikonou lievika v pravom rohu zoznamu. Stačí kliknúť na Upraviť filtre.

Upravit filtry

V editore filtrov potom nastavíte filter, ktorý môže mať niekoľko podmienok. Vezmime si príklad: Používateľ chce vidieť iba aktívne projekty, v ktorých je Matějka projektovým manažérom.

1.Pridajte novú podmienku pomocou ikony +.

Přidat podmínku

2.Vyberte pole Stav. (Poznámka: V editore filtrov môžete filtrovať iba podľa stĺpcov, ktoré sú zobrazené v zozname).

Pole Stav

3.Ako hodnotu vyberte Nie je žiadny z .

Změnit operátor

4.Zadajte Dokončené a Mŕtve hodnoty (druhá hodnota sa pridá cez malé +).

Vyplnit hodnoty podmínky

5.Kliknite na Použiť. Na pozadí už vidíte, že filter bol použitý.

Aplikovat filtr

6.Kliknite na + pre pridanie ďalších podmienok.

Přidat druhou podmínku

7.Nastavte podmienku na pole Projektový manažér pri vyhľadávaní záznamov, ktoré obsahujú hodnotu Maťejka.

Druhá podmínka

8.Kliknite na OK, zobrazia sa iba záznamy, ktoré spĺňajú podmienku.

Seznam s filtrem

Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme.