Outlook CRM Background

Práca s dokumentami v eWay-CRM Mobile

Nahrávajte, sťahujte a zdieľajte dokumenty na cestách.

Obsah

  1. Priloženie nových dokumentov
  2. Zdieľanie a sťahovanie priložených dokumentov

Priloženie nových dokumentov

Ak máte v mobilnom telefóne nejaké dokumenty, ktoré chcete pripojiť ku kontaktu, spoločnosti, obchodu alebo projektu, postupujte podľa týchto pokynov:

    1. Otvorte položku (kontakt, spoločnosť, obchod alebo projekt) a kliknite na znamienko plus v pravom dolnom rohu obrazovky mobilného telefónu.

Nová položka v eWay-CRM Mobile

 

2.Vyberte Nový dokument.

Nový dokument v eWay-CRM Mobile

 

3.Kliknite na šípku nadol vedľa poľa Súbor a vyhľadajte a vyberte dokument alebo obrázok.

Vybrat dokument v eWay-CRM Mobile

 

4.Vyplňte povinné polia vrátane názvu dokumentu. Poznámky môžete zadať do poľa Poznámka a potom kliknúť na položku Uložiť v pravom hornom rohu obrazovky mobilného telefónu.

Uložit dokument v eWay-CRM Mobile

Ak potrebujete upraviť alebo odstrániť dokument, upravte ho alebo odstráňte v doplnku eWay-CRM Outlook.

Zdieľanie a sťahovanie priložených dokumentov

1.Otvorte dokument alebo obrázok, ktorý je uložený v eWay-CRM.

 

2.Kliknite na položku Zdieľať alebo Stiahnuť.

Stáhnout nebo sdílet dokument

Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko spolu prejdeme..