Outlook CRM Background

Nastavenie automatického vypĺňania pravdepodobnosti príležitosti

Keď prispôsobíte alebo vytvoríte novú schému Workflow , možno budete chcieť, aby sa pole Pravdepodobnosť automaticky vyplnilo percentom pravdepodobnosti, keď sa príležitosť presunie z jednej fázy do druhej.

Pole Pravděpodobnost

Napríklad:

 • 0% Nové
 • 20% Príležitosť
 • 50% Ponuka
 • 100% Uzavreté

Percento pravdepodobnosti môžete zadať manuálne, ale ak chcete, aby sa automaticky vyplnilo v celej organizácii, postupujte takto:

  1. Na hlavnom páse kariet v eWay-CRM podržte klávesu SHIFT a kliknite na tlačidlo Centrum pre správu, aby ste sa dostali do pôvodného administračného nastavenia.

Ikona Centra pro správu

  1. V záložke Nastavenie modulov vyberte Workflow schéma > Deal – Opportunity. Po pravé strane sú k dispozícií dva stĺpce  workflow – Začiatočný stav a Konečný stav.

Workflow schéma příležitosti

  1. Napríklad, chcete nastaviť pravdepodobnosť 20% vo chvíli, keď presuniete príležitosť zo stavu  Nový na Príležitosť, tak dvojitým klikom kliknite na riadok Nový – Príležitosť. V tej chvíli sa vám otvorí okno, kde pokračujete kliknutím na tlačidlo Ďalej.

Workflow přechod

 

  1. V rozbaľovacom menu vyberte položku Predchádzajúce akcie  a kliknite na tlačidlo Pridať akciu.

Přidat předcházející akci

 

  1. Tu vyberte položku Nastaviť hodnotu poľa a ďalej kliknite na tlačidlo Ďalej.

Vybrat akci Nastavit hodnotu pole

 

  1. Do pole Databázové pole napíšte slovo „Pravdepodobnosť“ a v poli Hodnota poľa špecifikujte konkrétne percento. (napr.: 0.2 pre pravdepodobnosť 20%).

Příklad akce Nastavit hodnotu pole

 

  1. Pro dokončení kliknite na tlačidlo  Dokončiť a Ďalej.

 

  1. Prípadne môžete rovnaký proces vo workflow urobiť spätne  – PríležitosťNový a to tak, že pokiaľ ste príležitosť uložili omylom ako Príležitosť s 20% pravdepodobnosťou, môžete ju nastaviť naspäť ako Nová s 0% pravdepodobnosťou.

Workflow přechod

 

  1. Do pola Hodnota pola napíšte 0.

Příklad akce Nastavit hodnotu pole

 

  1. Teraz zopakujte vyššie uvedené kroky pre nasledujúcu workflow schému:
   • Príležitosť– Ponuka
   • Ponuka– Uzavreté

A prípadne môžete použiť ďalšie workflow schému ako napr.:

   • Ponuka– Príležitosť
   • Nový – Ponuka

 

  1. Počkajte 30 sekúnd na automatickú synchronizáciu alebo môžete synchronizáciu sami spustiť manuálne. Manuálnu synchronizáciu spustíte tak, že v systémovej lište prvavým tlačidlom myšou kliknete na  eWay-CRM agenta a vyberiete Synchronizovať.

Synchronizovat data eWay-CRM

V prípade, že potrebujete pomôcť s prispôsobením alebo chcete, aby sme to urobili za vás, prosíme, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme.