Outlook CRM Background

Manuálne vytvorenie projektu

Sledujte všetky svoje prebiehajúce projekty

Táto funkcia je k dispozícii v programe Projekty (zadarmo).

1.Na hlavnom páse s nástrojmi v eWay-CRM kliknite na položku Nový a vyberte položku Projekt.

Nový projekt

 

2.Na karte projektu zadajte Názov projektu, krátky popis toho, čo dodáte (1) a prípadne Zákazník, Kontaktnú osobu (2), Plánovaný koniec (3) a Plánovanú konečnú cenu (4).

Hodnoty projektu

 

Ak ide o nového zákazníka a/alebo novú kontaktnú osobu, možno ich budete chcieť vytvoriť manuálne. Ak chcete vytvoriť novú spoločnosť alebo nový kontakt, kliknite na znamienko plus napravo od poľa Zákazník / Kontaktná osoba. Nová karta pre túto položku sa vám otvorí pomocou kontextového okna.

Odběratel a Kontaktní osoba

 

1.Je možno bude chcieť vybrať typ projektu.

Typ projektu

Každý typ má svoj vlastný pracovný postup.

Workflow projektu

Ak chcete vytvoriť vlastné typy a vlastné pracovné postupy, postupujte podľa pokynov tu.

Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme.