Outlook CRM Background

Úlohu je možné dokončiť štandardným prechodom do stavu Dokončené pri úprave úlohy. Ale eWay-CRM Mobile ponúka aj jednoduchšiu možnosť. Stačí:

1.Prejdite do zoznamu úloh a nájdite úlohu, ktorú ste dokončili.

Seznam úkolů

 

2.Na úlohy, stlačte a podržte a potiahnite doprava.

Dokončit úkol potažením

 

3.Úloha bola označená ako dokončená.

Pozn.:Týmto spôsobom je možné dokončiť iba úlohu, ktorá spĺňa všetky požiadavky. Používateľ musí mať právo vstúpiť do stavu Dokončené. Sú splnené podmienky, ktoré môžu súvisieť s akciami, ktoré súvisia s prechodom medzi štátmi.

Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme.