Outlook CRM Background

V prípade, že chcete používať eWay-CRM Mobile alebo eWay-CRM Web, prejdite na nasledujúce články:

 

Pre tých, ktorí majú radšej písaný návod

 1. Na našich webových stránkach kliknite na tlačidlo Stiahnuť. Do vášho počítača bude stiahnutý inštalačný súbor. Akonáhle sa inštalačný súbor stiahne, bude zahájená inštalácia.
 2. Instalační soubor

   

 3. Akonáhle bude inštalácia dokončená, spusťte svoju aplikáciu Microsoft Outlook. Na úvodnej obrazovke kliknite na tlačidlo Vytvoriť účet.
 4. Zaregistrovať nový účet

   

 5. Následne vyberte typ verzie – verziu Free alebo verziu Premium.
 6. Výber verzie

   

 7. V registračnom formulári vyplňte všetky požadované dáta.
 8. Vytvorenie účtu

   

 9. Zvoľte, či chcete vytvoriť vzorové dáta alebo či chcete databázu ponechať prázdnu.
 10. Výber databáze

   

 11. Zvoľte, aký modul chcete nainštalovať. Samozrejme môžete moduly vypnúť či zapnúť aj neskôr, ako je uvedené v tomto článku.
 12. Výber databáze

   

 13. V ďalšom kroku môžete špecifikovať:
  • adresu vašej spoločnosti pre ponuky
  • či chcete synchronizovať kontakty medzi eWay-CRM a aplikáciou Outlook (tento krok je k dispozícii v prípade, že ste v kroku 5 zvolili, že chcete databázu ponechať prázdnu)
  • či chcete automaticky vytvárať firmy pri importe/synchronizácii kontaktov
  • či chcete automaticky ukladať emaily z/do kontaktov
  • či chcete zasielať oznámenia o novom emaili, dokumente alebo denníku ďalším užívateľom, ktorí sú prepojení s kontaktom / spoločnosťou / príležitosťou alebo projektom.

   

 14. V okne úspešnej inštalácie kliknite na tlačidlo Štart.
 15. Úspešné vytvorenie účtu

Karta eWay-CRM sa objaví na hlavnom páse kariet vo vašej aplikácii Microsoft Outlook.

Záložka eWay-CRM

Ako začať s eWay-CRM si môžete prečítať tu.