Outlook CRM Background

Importovanie kontaktov zo služby Microsoft 365

Availability

VAROVANIE: Ak chcete používať funkciu importu kontaktov v službe Microsoft 365, eWay-CRM musí byť spustený v našom cloude. Ak máte eWay-CRM na vlastnom serveri, táto funkcia nebude k dispozícii.

  1. V eWay-CRM Web prejdite do modulu Kontakty a tu kliknite na  Importovať z Microsoft 365.

Importovat z Microsoft 365

  1. Objaví sa dialóg, kde ej potrebné vybrať zložku, ktorá sa bude importovať.

Dialog importu

 

  1. Akonáhle kliknete na pole Vyberte zložku, budete prihlásený do svojho účtu, pokiaľ sa zhoduje s tým, na ktorý sa prihlasujete do  eWay-CRM Web, alebo budete k prihláseniu vyzvaný. Po prihlásení sa vám ponúknu priečinky kontaktov z konta Microsoft 365. Vyberte všetky priečinky, ktoré chcete importovať. Ďalší pridáte kliknutím na Pridať zložku s kontaktmi.

Vybrat složku

 

  1. Pred importom máte ďalšie možnosti: Jednotlivé priečinky môžete kategorizovať podľa viacerých kategórií, aby ste ich mohli ľahko rozlíšiť v eWay-CRM. Prípadne kliknite na položku Automaticky vytvárať spoločnosti v eWay-CRM, aby sa vytvorili aj spoločnosti, ktoré ste prepojili so svojimi kontaktmi. Ak ste s nastaveniami spokojní, kliknite na položku Importovať.

Další nastavení

 

  1. V dialógovom okne uvidíte priebeh importu.

Průběh importu

 

  1. Po úspešnom importe budete upozornení.

Úspěšný import

 

  1. Odteraz môžete pracovať so všetkými svojimi kontaktmi v eWay-CRM.

Úspěšný import

Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme.