Outlook CRM Background

Možnosť importovať dáta z Microsoft Excel môže byť veľmi užitočná, hlavne keď potrebujete prejsť z  akéhokoľvek iného CRM alebo v prípade, že ste si zakúpili zoznam kontaktov a potrebujete tieto kontakty preniesť a sledovať s nimi komunikáciu. Pre import kontaktov zo súborov Microsoft Excel použite tento postop:

1.Kliknite na ikonu Kontakty v páse kariet eWay-CRM. Upravte si zoznam kontaktov tak, aby tu boli len stĺpce, ktoré skutočne potrebujete. Použite  funkcia výber stĺpca, aby ste pridali ďalšie stĺpce..

Ikona Kontakty

 

2.Pravým tlačidlom kliknite na akýkoľvek kontakt a vyberte Importovať dáta  > Uložiť šablonu.

Uložit šablonu

 

3. Otvorte uložený Excel súbor a vyplňte svoje dáta (napríklad skopírovaním zo starého CRM). Uložte Excel súbor a zavrite ho.

 

4.V eWay-CRM páse kariet kliknite na  Importovať z Excelu a vyberte Excelový súbor.

Importovat z Excelu

 

5. Objaví sa tabuľka, kde môžete spárovať polia z Excelového súboru s poliami v eWay-CRM. Sami si tak môžete určiť, aké stĺpce sa kam importujú. V prípade zhôd mien stĺpcov, eWay-CRM sám rozpozná, ktoré stĺpce má namapovať.

Mapování sloupců při importu

6. Pre správne spárovanie stačí kliknúť na hodnotu v stĺpci eWay-CRM a určiť, do akého stĺpca sa má excelový stĺpec importovať´.

Mapování sloupců při importu

 

7.V prípade, že nie sú všetky dáta pri importe v poriadku, budete o tom informovaný chybovým dialógom, kde môžete chyby opraviť, prípadne ich  preskočiť. Pokiaľ kliknete na lupu v stĺpci Hodnota v Exceli, uvidíte celý konkrétny riadok, kde sa chyba vyskytla.

Dialog s chybami

 

8.Ak sú vaše údaje správne, stačí kliknúť na Importovať..

Máte otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme.