Outlook CRM Background

Import dát z Microsoft Excel (video vo vnútri)

Prejdete z iného CRM softwaru pomocou niekoľko málo krokov

 Obsah

 1. Import spoločností
 2. Import kontaktov
 3. Import tovaru
 4. Import príležitostí a projektov

Možnosť importovať dáta z Microsoft Excel môže byť veľmi užitočné predovšetkým, keď potrebujete prejsť z akéhokoľvek iného CRM alebo v prípade, že ste si zakúpili zoznam kontaktov a potrebujete tieto kontakty preniesť a sledovať s nimi komunikáciu.

eWay-CRM vám umožňuje import spoločností, kontaktov, príležitostí, projektov a tovaru.

Import spoločností

 1. Na hlavnom páse kariet v eWay-CRM kliknite na štítok Spoločnosti.
 2. Ikona Spoločnosti

 3. Prispôsobte si zobrazenie zozname tak, aby obsahoval všetky polia, ktorá chcete importovať. Pravým tlačidlom myši kliknite na záhlavie akéhokoľvek stĺpca a vyberte Výber stĺpcov. Pomocou myši pretiahnite tie polia, ktoré budete chcieť importovať. Čítajte viac tu.
 4.  

 5. Na hlavnom páse kariet v eWay-CRM kliknite na tlačidlo Uložiť šablónu.
 6. Uložiť šablónu

   

 7. Otvorte uložený Excel súbor a vyplňte do neho svoje dáta. Uistite sa, či v súbore nie sú žiadne duplicitné, ani chýbajúce dáta. eWay-CRM importuje iba konzistentné dáta. Uložte Excel súbor a zavrite ho.
 8.  

 9. Na hlavnom páse kariet v eWay-CRM kliknite na tlačidlo Importovať z Excelu a vyberte súbor pre import. Alebo jednoducho môžete vybraný súbor pretiahnuť pomocou myši.
 10. Importovať z Excelu

   

 11. Objaví sa tabuľka, kde môžete spárovať pole z excelovského súboru s poľom v eWay-CRM. Sami si tak môžete určiť, aké stĺpce sa importujú kam. V prípade zhody mien stĺpcov, eWay-CRM sám rozpozná, ktoré stĺpce spolu má namapovať.
 12. Mapovanie stĺpcov pri importe

   

 13. Pre správne spárovanie stačí kliknúť na hodnotu v stĺpci eWay-CRM a určiť, do akého stĺpca sa má excelovský stĺpec importovať.
 14. Mapovanie stĺpcov pri importe

   

 15. V prípade, že nie sú všetky dáta pri importe v poriadku, budete o tom informovaný chybovým dialógom, kde môžete chyby opraviť, prípadne ich preskočiť. Pokiaľ kliknete na lupu v stĺpci Hodnota v Exceli, vidíte celý konkrétny riadok, kde sa chyba vyskytuje.
 16. Dialóg s chybami

   

 17. Pokiaľ máte dáta v poriadku stačí už len kliknúť na Importovať.

Import kontaktov

Než začnete importovať kontakty, je potrebné naimportovať alebo manuálne vytvoriť spoločnosti k nastaveniu vzťahov medzi nimi a kontaktmi. Viď vyššie v niekoľkých krokoch, ako importovať spoločnosti.

 1. Na hlavnom páse kariet v eWay-CRM kliknite na štítok Kontakty.
 2. Ikona Kontakty

 3. Prispôsobte si zobrazenie zoznamu tak, aby obsahoval všetky polia, ktorá chcete importovať. Pravým tlačidlom myši kliknite na záhlavie akéhokoľvek stĺpca, vyberte Výber stĺpcov a pomocou myši pretiahnete polia, ktoré chcete importovať. Čítajte viac tu. Uistete sa, či ste zahrnuli i stĺpce Spoločnosti do šablóny.
 4.  

 5. Na hlavnom pásu kariet v eWay-CRM kliknite na tlačidlo Uložiť šablónu.
 6. Uložiť šablónu

   

 7. Otvorte uložený Excel súbor a vyplňte do neho svoje dáta. Uistite sa, že v súbore nie sú žiadne duplicitné, ani chýbajúce dáta. eWay-CRM importuje iba konzistentné dáta. Uložte Excel súbor a zavrite ho.
 8.  

 9. Na hlavnom páse kariet v eWay-CRM kliknite na tlačidlo Importovať z Excelua vyberte súbor pre import. Alebo jednoducho môžete vybraný súbor pretiahnuť pomocou myši.
 10. Importovať z Excelu

   

 11. Objaví sa tabuľka, kde môžete spárovať pole z excelovského súboru s poľom v eWay-CRM. Sami si tak môžete určiť, aké stĺpce sa importujú kam. V prípade zhody mien stĺpcov, eWay-CRM sám rozpozná, ktoré stĺpce spolu má namapovať.
 12. Mapovanie stĺpcov pri importe

   

 13. Pre správne spárovanie stačí kliknúť na hodnotu v stĺpci eWay-CRM a určiť, do akého stĺpca sa má excelovský stĺpec importovať.
 14. Mapovanie stĺpcov pri importe

   

 15. V prípade, že nie sú všetky dáta pri importe v poriadku, budete o tom informovaný chybovým dialógom, kde môžete chyby opraviť, prípadne ich preskočiť. Pokiaľ kliknete na lupu v stĺpci Hodnota v Exceli, vidíte celý konkrétny riadok, kde sa chyba vyskytuje.
 16. Dialóg s chybami

   

 17. Pokiaľ máte dáta v poriadku stačí už len kliknúť na Importovať.

Import tovaru

 1. Na hlavnom páse kariet v eWay-CRM kliknite na štítok Tovaru.
 2. Ikona Zboží

 3. Prispôsobte si zobrazenie zoznamu tak, aby obsahoval všetky polia, ktorá chcete importovať. Pravým tlačidlom myši kliknite na záhlavie akéhokoľvek stĺpca, vyberte Výber stĺpcov a pomocou myši pretiahnete polia, ktoré chcete importovať. Čítajte viac tu.
 4.  

 5. Na hlavnom pásu kariet v eWay-CRM kliknite na tlačidlo Uložiť šablónu.
 6. Uložiť šablónu

   

 7. Otvorte uložený Excel súbor a vyplňte do neho svoje dáta. Uistite sa, že v súbore nie sú žiadne duplicitné, ani chýbajúce dáta. eWay-CRM importuje iba konzistentné dáta. Uložte Excel súbor a zavrite ho.
 8.  

 9. Na hlavnom páse kariet v eWay-CRM kliknite na tlačidlo Importovať z Excelu a vyberte súbor pre import. Alebo jednoducho môžete vybraný súbor pretiahnuť pomocou myši.
 10. Importovať z Excelu

   

 11. Objaví sa tabuľka, kde môžete spárovať pole z excelovského súboru s poľom v eWay-CRM. Sami si tak môžete určiť, aké stĺpce sa importujú kam. V prípade zhody mien stĺpcov, eWay-CRM sám rozpozná, ktoré stĺpce spolu má namapovať.
 12. Mapovanie stĺpcov pri importe

   

 13. Pre správne spárovanie stačí kliknúť na hodnotu v stĺpci eWay-CRM a určiť, do akého stĺpca sa má excelovský stĺpec importovať.
 14. Mapovanie stĺpcov pri importe

   

 15. V prípade, že nie sú všetky dáta pri importe v poriadku, budete o tom informovaný chybovým dialógom, kde môžete chyby opraviť, prípadne ich preskočiť. Pokiaľ kliknete na lupu v stĺpci Hodnota v Exceli, vidíte celý konkrétny riadok, kde sa chyba vyskytuje.
 16. Dialóg s chybami

   

 17. Pokiaľ máte dáta v poriadku stačí už len kliknúť na Importovať.

Import príležitostí a projektov

 1. Pre import Príležitostí, kliknite na štítok Príležitosti na hlavnom páse kariet v eWay-CRM.
 2. Ikona Príležitosti

  Pre import Projektov, kliknite na štítok Projekty na hlavnom páse kariet v eWay-CRM.

  Ikona Projekty

 3. Prispôsobte si zobrazenie zoznamu tak, aby obsahoval všetky polia, ktorá chcete importovať. Rozhodnite sa, či chcete taktiež importovať workflow stavy. Ak áno, uistite sa, či tieto stĺpce Typ a Stav sú súčasťou vašej šablóny. V prípade, že chcete, aby vaše príležitosti mali predvolený stav označený ako Nový, ponechajte pole prázdne. V priebehu importu príležitostí môžete taktiež využiť tieto pokročilé funkcie:

   

 4. Na hlavnom páse kariet v eWay-CRM kliknite na štítok Uložiť šablónu.
 5. Uložiť šablónu

   

 6. Otvorte uložený Excel súbor a vyplňte do neho svoje dáta. Uistite sa, že v súbore nie sú žiadne duplicitné, ani chýbajúce dáta. eWay-CRM importuje iba konzistentné dáta. Uložte Excel súbor a zavrite ho.
 7.  

 8. Na hlavnom páse kariet v eWay-CRM kliknite na tlačidlo Importovať z Excelu a vyberte súbor pre import. Alebo jednoducho môžete vybraný súbor pretiahnuť pomocou myši.
 9. Importovať z Excelu

   

 10. Objaví sa tabuľka, kde môžete spárovať pole z excelovského súboru s poľom v eWay-CRM. Sami si tak môžete určiť, aké stĺpce sa importujú kam. V prípade zhody mien stĺpcov, eWay-CRM sám rozpozná, ktoré stĺpce spolu má namapovať.
 11. Mapovanie stĺpcov pri importe

   

 12. Pre správne spárovanie stačí kliknúť na hodnotu v stĺpci eWay-CRM a určiť, do akého stĺpca sa má excelovský stĺpec importovať.
 13. Mapovanie stĺpcov pri importe

   

 14. V prípade, že nie sú všetky dáta pri importe v poriadku, budete o tom informovaný chybovým dialógom, kde môžete chyby opraviť, prípadne ich preskočiť. Pokiaľ kliknete na lupu v stĺpci Hodnota v Exceli, vidíte celý konkrétny riadok, kde sa chyba vyskytuje.
 15. Dialóg s chybami

   

 16. Pokiaľ máte dáta v poriadku stačí už len kliknúť na Importovať.

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať, ak potrebujete pomoc s importom dát alebo chcete, aby sme vaše dáta importovali.

Máte otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte a kontaktujte nás.
Alebo sa príďte pozrieť na niektorý z našich webinárov.
Všetko si spolu prejdeme.