Outlook CRM Background

GDPR vyžaduje, aby sa súhlas so spracovaním osobných údajov zaznamenával osobitne, a to osobitne pre každý účel spracúvania. V eWay-CRM vytvárame množinu polí, ktoré predstavujú získanie súhlasu pre každý z účelov spracovania. Môžeme použiť bežné začiarkávacie políčka alebo zaznamenať dátum a čas na zaznamenanie Dátum získania súhlasu.  Druhá možnosť nám neskôr umožní odfiltrovať kontakty, ktoré nám poskytli kontakt pred piatimi rokmi (pretože naša interná politika nám nariaďuje obnoviť súhlas po piatich rokoch alebo vymazať klienta z databázy).

  1. Otvorte si Centrum pre správu.

Ikona Administračního nastavení

 

  1. Kliknite na sekciu Pole.

Sekce Uživatelská pole

 

  1. Kliknite na modul Kontakty (prípadne  Príležitosti, resp. Spoločnosti).

Uživatelská pole modulu Kontakty

 

  1. Vľavo hore stlačte tlačidlo  Pridať pole.

Nová položka v administrační aplikaci

 

  1. Vyberte požadovaný typ – Dátumové pole alebo Zaškrtávacie pole.

Datumové pole nebo Zaškrtávací pole

 

  1. Napíšte názov poľa – napr. Dátum získania súhlasu pre marketingové účely alebo Súhlas pre marketingové účely  (príp. ľubovoľný názov podľa preferencií ).

Datum získání souhlasu

 

  1. Kliknite na OK.

 

 1. Kroky 4-7 opakujte pre každý z účelov spracovania zvlášť.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.